Efterlevende til offentligt ansatte – Efterindtægt

Efterlevende til offentligt ansatte – Efterindtægt 

Efterlevende til offentlige ansatte kan have ret til efterindtægt. Det vil sige, at den efterladte modtager den afdødes indtægt i en vis periode. Ikke alle efterlevende har samme rettigheder. Den efterladtes rettigheder er bestemt af den afdøde ægtefælles eller samlevers overenskomst.

Følgende regler gælder for AK’er og SIK’er. Var den afdøde ansat under en anden overenskomst, bør du som efterladt undersøge den korrekte overenskomst, for at finde ud af dine rettigheder.


Efterindtægt for tjenestemænd under AK
Følgende regler gælder for efterladte til tjenestemænd.

Efterladte til en tjenestemand, som ved sin død var ansat eller pensioneret, er berettiget til efterindtægt.

Efterindtægten udbetales til den efterladtes ægtefælle. Efterlader den afdøde ikke en ægtefælle men børnepensionsberettigede børn, er disse berettigede til efterindtægt. Efterlader den afdøde hverken ægtefælle eller børnepensionsberettigede børn, er hans bo berettiget til efterindtægt.

Efterladte har som udgangspunkt ret til efterindtægt i 3 måneder efter dødsfaldet

  • Er den afdøde afgået ved døden som umiddelbar følge af sit arbejde, har efterladte ret til efterindtægt i 12 måneder
  • Er den afdøde afgået ved døden, inden ægtefællen opnår ret til ægtefællepension, har den efterladte ægtefælle ret til efterindtægt i 9 måneder


Efterindtægt for SIK’er
Følgende regler gælder for efterladte til barnehjælpere, socialmedhjælpere og socialhjælpere.

For at efterladte kan have ret til efterindtægt, skal:

  • Den afdøde være ansat i det offentlige, når han eller hun dør
  • Den afdøde mindst have været ansat på arbejdspladsen i 1 år


Hvor længe efterladte kan få efterindtægt, afhænger af hvor længe den afdøde har været ansat på arbejdspladsen forud for sin død:

  • Har den afdøde været ansat i 1 år, har du ret til 1 måneds løn
  • Har den afdøde været ansat i 2 år, har du ret til 2 måneders løn
  • Har den afdøde været ansat i 3 år, har du ret til 3 måneders løn


Efterindtægt udbetales enten til:

  • Den afdødes ægtefælle eller samlever
  • Eller til den afdødes børn under 18 år, som han eller hun havde forsørgerpligt overfor

Relaterede artikler

Kommune Qeqertalik
Postbox 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
Fax: (+299) 89 22 87
E-mail: qeqertalik@qeqertalik.gl
Hjemmeside: www.qeqertalik.gl

Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl
Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl