Efterlevende til offentligt ansatte – Rettigheder

Efterlevende til offentligt ansatte – Rettigheder 

Når ens ægtefælle eller samlever dør, står man tilbage med et stort savn. Herudover er der en masse praktiske spørgsmål man skal tage stilling til, som f.eks.:
 • Får jeg mindre at leve for?
 • Hvor skal min ægtefælle begraves?
 • Har jeg stadig lov og råd til at blive boende i vores bolig?
 • Skal jeg flytte?
 • Hvem betaler for det hele?

Dør din ægtefælle eller samlever, imens han eller hun er offentlig ansat, kan du som efterlevende have ret til:
 • Efterløn
 • Eventuel kistetransport
 • Eventuel bohaveflytning
 • Eventuel Fratrædelsesrejse

Ikke alle efterlevende har samme rettigheder. Dine rettigheder er bestemt af din afdøde ægtefælles eller samlevers overenskomst.


Efterløn
Når din ægtefælle dør, bliver din indkomst mindre. For at kompensere for det økonomiske tab, kan du have ret til at modtage din ægtefælles løn i op til 3 måneder efter hans eller hendes død. Det kaldes efterløn.


Kistetransport
Dør din ægtefælle eller samlever, kan den offentlige arbejdsplads betale for transport af kisten til den by eller bygd i Grønland eller Danmark, hvor den afdøde tiltrådte fra. Kisten transporteres som udgangspunkt med skib. Er det ikke muligt transporteres kisten med fly.


Bopæl
Bor du i din afdøde ægtefælles eller samlevers personalebolig, har du ret til at blive boende i personaleboligen resten af måneden plus hele næste måned.


Bohaveflytning
Skal du flytte fra en personalebolig, kan du have ret til at få betalt for flytningen af dit bohave. I så fald skal din afdøde ægtefælles eller samlevers arbejdsplads betale.

Hvor meget bohave, du kan få betalt for at få flyttet, afhænger af
 • om personaleboligen er møbleret – det vil sige, om det er dine eller boligselskabets møbler
 • og hvor mange hjemmeboende børn du har

Fratrædelsesrejse
Skal du flytte, fordi din ægtefælle eller samlever er død, kan du have ret til en fratrædelsesrejse, som betales af den afdødes arbejdsplads.

Relaterede artikler

Kommune Qeqertalik
Postbox 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
Fax: (+299) 89 22 87
E-mail: qeqertalik@qeqertalik.gl
Hjemmeside: www.qeqertalik.gl

Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl
Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl