Tilskud til forbedringer af boligstøttehuse – Ansøgning om

Tilskud til forbedringer af boligstøttehuse – Ansøgning om 

Et boligstøttehus er et hus, som er blevet bygget med midler fra boligstøtteordningen. Det vil sige, at husejeren har lånt penge fra Landskassen til at bygge huset. Indtil man har betalt hele lånet tilbage, har man derfor visse forpligtelser over for Selvstyret. INI administrerer boligstøtteordningen på vegne af Selvstyret. Det betyder, at det er INI, du har kontakten med som boligstøttehusejer.

Vil du udvide eller forbedre dit boligstøtte- eller selvbyggerhus, kan du søge om tilskud på maksimalt 100.000 kr. til at dække omkostningerne. Det kan f.eks. være til:

 • Centralvarmeanlæg
 • Helårsvandforsyning
 • Kloaktilslutning
 • Etablering af badeværelse
 • Efterisolering

  Du kan ikke få tilskud til almindelige vedligeholdelsesarbejder og til luksusprægede installationer som f.eks.:
 • Maleristandsættelse
 • Udskiftning af gulvbelægninger
 • Indvendige døre
 • Hårde hvidevarer, spa-bad o. lign.
 • Etablering af terrasse

Tilskuddet er maksimalt på 100.000 kr. og du kan maksimalt få tilskuddet én gang hvert 5. år.

Når du har fået bevilget et tilskud, kan du kun få yderligere tilskud til at dække meromkostninger, hvis:

 • Meromkostningen vedrører det oprindelige renoveringsprojekt
 • Meromkostningerne burde have været medtaget i den oprindelige ansøgning

Det samlede tilskud kan ikke blive på mere end 100.000 kr.


Betingelser
Du kan kun få tilskud til udvidelser og forbedringer af dit hus og såfremt der er afsat midler til disse formål i finansloven.

For at kunne få tilskud til forbedringer og istandsættelser af boligstøttehuse:

 • Skal din gennemsnitlige skattepligtige husstandsindkomst i løbet af de sidste 2 år være under 180.000 kr. per år. Beløbet forhøjes med kr. 4.000 for hvert hjemmeboende barn. Har du f.eks. 3 hjemmeboende børn må din husstandsindkomst højest være på 192.000 kr. om året
 • Må du ikke have modtaget tilskud inden for de seneste 5 år
 • Skal huset skal være forsikret mod brand og storm

Du kan ikke få tilskud, hvis du bor i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut eller Ilulissat.


Ansøgning

Er du interesseret i at få et tilskud til udvidelse eller forbedring af dit boligstøtte- eller selvbyggerhus, skal du udfylde en ansøgningsblanket. Den kan du finde her på siden under blanketter. På blanketten står der, hvad du skal lægge ved ansøgningen ud over:

 • Indkomstoplysninger
 • Tilbud fra en håndværker, som er godkendt af dig

Du skal aflevere eller sende ansøgningen og alle bilag til din lokale INI boligbutik. Du kan også henvende dig til boligbutikken for at få hjælp til at lave ansøgningen.


Bevilling
INI giver dig besked, hvis din ansøgning bliver godkendt. INI laver en kontrakt mellem dig og håndværkeren, som I begge skal underskrive og sende retur til INI.

Hvis din ansøgning ikke bliver godkendt får du skriftlig besked hvorfor din ansøgning ikke er godkendt.

Du er selv ansvarlig for at:

 • Føre tilsyn med arbejdet. Du kan også vælge en anden til at føre tilsyn med arbejdet på dine vegne. Udgifter til dette tilsyn kan tages med i det beløb, der søges om
 • Indhente byggetilladelse og arealtildeling fra kommunen
 • Meddele INI når arbejdet er færdigt

Når håndværkeren er færdig med arbejdet, laver han en regning, som du skal godkende og underskrive og sende til INI. Bagefter betaler INI på dine vegne håndværkeren for sit arbejde.

Relaterede artikler

INI A/S
E-mail: ini@ini.gl
Telefon: 70 10 00
Fax: 86 57 00

Åbningstider
Mandag til fredag fra 08.00 - 16.00
Boligstøtte fra 10.00 - 14.00

Du kan ringe direkte til:
Lejeboliger: 70 10 00, tast 2 og tast 1
Boligstøttehuse 70 10 00, tast 2 og tast 2
Omstillingen 70 10 00, tast 2 og tast 9

Hjemmeside: www.ini.gl