airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kirkelig vielse

Generelt 

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Brylluppet i kirken foregår som en kirkelig handling med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro.

Selve vielsen forestås af jeres præst i jeres lokale kirke. Vielsen skal som minimum overværes af to vidner, som skal underskrive ægteskabserklæringen.

Fra 1. april 2016 er det tilladt to personer af samme køn at blive viet i kirken.

Betingelser 

For at kunne blive viet i kirken:
  • Skal mindst én af jer være medlem af folkekirken
  • Må I ikke være under 18 år
  • Hvis én af jer eller I begge har været gift før, skal I indhente en skilsmissebevilling fra Kredsretten

Inden vielsen 

Inden I kan blive viet, skal I udfylde, datere og underskrive en ægteskabserklæring.

Hent ægteskabserklæring

Hvis I bor i et andet sogn end det I skal giftes i, skal I aflevere en kopi af den udfyldte ægteskabserklæring til jeres lokale borgerservicecenter eller bygdekontor, som herefter laver en prøvelsesattest til jer. Prøvelsesattesten bekræfter, at I opfylder betingelserne for at blive gift, og er gyldig i 4 måneder fra udstedelsesdatoen.

Inden der er gået 4 uger fra ægteskabserklæringen er underskrevet, skal I henvende jer til kirkekontoret i det sogn, I skal giftes i, for at aftale en dato for brylluppet. I bør henvende jer i god tid, inden I ønsker at blive gift.

Når I henvender jer til kirkekontoret, skal I medbringe:
  • En kopi af jeres dåbs- eller navneattester
  • Eventuelt en kopi af skilsmissebevilling, hvis én af jer eller I begge er fraskilte
  • Ægteskabserklæringen. Erklæringen må ikke være over 4 uger
  • Prøvelsesattesten, hvis I skal giftes i et andet sogn end det I bor i
Præstegæld