Generelt 

Uddannelsesstøtte er tilskud du som studerende kan søge om. Det er en støtte, der skal hjælpe dig økonomisk gennem din uddannelse. Uddannelsesstøtte kan være i form af:
 • Stipendier
 • Lærlingeløn
 • Studielån
 • Frirejser
 • Godstransport
 • Børnetillæg
 • Bogtilskud

Det er vigtigt at du inden uddannelsesstart sætter dig ind i både betingelser, vilkår og regler for uddannelse og støtte.

Betingelser 

For at få uddannelsesstøtte til uddannelser i Grønland, skal du:
 • Være dansk statsborger
 • Have fast bopæl i Grønland
 • Være optaget på en uddannelse, der er godkendt

For at få uddannelsesstøtte til uddannelser udenfor Grønland, skal du:
 • Være dansk statsborger
 • Have haft fast bopæl i Grønland i mindst 5 år, når du søger
 • Være optaget på en uddannelse, der er godkendt

For at få uddannelsesstøtte til uddannelser udenfor Grønland, men ikke bor i Grønland, skal du:
 • Være dansk statsborger
 • Have haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år og højst 3 år udenfor
 • Være optaget på en uddannelse, der er godkendt

Ophold udenfor Grønland på grund af uddannelse eller forsorg, regnes ikke som bopæl udenfor Grønland.

Uddannelser du kan få støtte til
Du kan få uddannelsesstøtte til én afsluttet erhvervsuddannelse. Herefter er betingelsen for støtte, at yderligere uddannelser skal være en naturlig forlængelse af den foregående uddannelse og ligge på et højere niveau.

Du kan få uddannelsesstøtte til 3 kategorier af uddannelser:

Erhvervsuddannelser
 • Erhvervsuddannelser er overvejende praktiske uddannelser
 • Til en erhvervsuddannelse får du lærlingeløn under hele uddannelsen

Studieforberedende uddannelser
 • Studieforberedende uddannelser er gymnasiale uddannelser som f.eks. GUX (gymnasiet), HHX (højere handelseksamen), HTX (højere teknisk eksamen)
 • En studieforberedende uddannelse skal gøre den studerende klar til en videregående uddannelse
 • Til en studieforberedende uddannelse får du stipendium under hele uddannelsen

Videregående uddannelser
 • Videregående uddannelser er overvejende teoretiske uddannelser
 • Til en videregående uddannelse får du stipendium ud fra et klippekortssystem

Takster 

Hvor meget du får i uddannelsesstøtte afhænger af hvad du studerer, din alder og hvor du studerer.

Studieforberedende uddannelser
 • Er du over 18 år, får du 4.700 kroner per måned
 • Er du under 18 år, får du 2.225 kroner per måned
 • Studerer du i Danmark, får du 4.800 kroner per måned, såfremt du ikke kan modtage dansk SU

Erhvervsuddannelser
Elever på erhvervsuddannelser får løn fra deres praktiksted. Lønnen kan variere fra praktiksted til praktiksted. Derfor er taksterne for 2. til 4. års lærlinge cirkabeløb:
 • 1. års lærlinge får 4.400 kroner per måned
 • 2. års lærlinge får cirka 6.300 kroner per måned
 • 3. års lærlinge får cirka 7.100 kroner per måned
 • 4. års lærlinge får cirka 7.200 kroner per måned

Socialhjælpere og sundhedshjælpere får uddannelsesstøtte under hele deres uddannelse. Beløbet er 4.400 kroner per måned under hele uddannelsen.

Videregående uddannelser
 • Studerer du i Grønland, får du 4.700 kroner per måned
 • Studerer du i Danmark, får du 4.800 kroner per måned, såfremt du ikke kan modtage dansk SU
 • Studerer du i udlandet, får du 5.300 kroner per måned

Bemærk
Din uddannelsesstøtte bliver udbetalt forud i starten af hver måned. Hvis du f.eks. begynder din uddannelse i begyndelsen af august, får du din uddannelsesstøtte udbetalt i starten af juli.

Ansøgning 

Uddannelse i Grønland
Du kan søge om uddannelsesstøtte på 2 måder:

Hvis du har NemID
Hvis du har et NemID kan du logge dig ind og ansøge direkte på sullissivik.gl til GUX og Ilisimatusarfik. Til de andre uddannelser i Grønland, skal du udfylde ansøgningsskemaet under over skriften ’Hvis du ikke har et NemID’.

Tryk på selvbetjeningen øverst og log ind med dit NemID, så er du i gang.

Hvis du ikke har NemID
Hvis du ikke har NemID, skal du udfylde ansøgningsskemaet ’Ansøgning om uddannelse og uddannelsesstøtte til uddannelser i Grønland’.

Hent ansøgningsskemaet ’Ansøgning om uddannelse og uddannelsesstøtte til uddannelser i Grønland

Vejledning til at udfylde ansøgningsskemaet

Alt efter din situation, er der forskellige steder du skal sende skemaet hen:
 • Er du i Grønland, skal du sende ansøgningsskemaet til din lokale Majoriaq
 • Er du i Danmark, skal du sende ansøgningsskemaet til vejlederne i De Grønlandske Huse
 • Er du i det øvrige udland, skal du sende ansøgningsskemaet til vejlederne i Det Grønlandske Hus i København

Du kan se adresserne på De Grønlandske Huse i Danmark her.

Du skal helst søge om uddannelsesstøtte inden 1. marts, det år du begynder på din uddannelse.

Udgifter til medicin og behandlinger er gratis i Grønland.

Uddannelse i Danmark
Hvis du vil tage en uddannelse i Danmark skal du selv:
 • Søge om optagelse på uddannelsen på www.optagelse.dk (alle bilag skal uploades)
 • Søge om dansk SU på www.su.dk
 • Søge om uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre (særydelser) - se www.sunngu.gl

Du kan først søge om dansk SU, når du er blevet optaget på uddannelsen og tidligst 1 måned før studiestart.

For at kunne søge om dansk SU skal du have et NemID. Du kan bestille NemID på www.nemid.nu eller ved personligt fremmøde i kommunen. Ved fremmøde skal du medbringe grønlandsk eller dansk pas eller en anden form for gyldig legitimation.

Er du studerende i Danmark, kan du også få støtte til udgifter for behandlinger, der er ordineret af en læge, f.eks. akut tandlægebehandling, psykologhjælp, medicin.

Derudover ydes der et bogtillæg til videregående uddannelser ved hver semesterstart på 1.100 kr.

Uddannelse uden for Grønland
Søger du om uddannelsesstøtte (særydelser) til en uddannelse uden for Grønland, skal du anvende skemaet ’Ansøgning om uddannelsesstøtte til uddannelser uden for Grønland’.

Hent skemaet ’Ansøgning om uddannelsesstøtte til uddannelser uden for Grønland

Alt efter din situation, er der forskellige steder du skal sende skemaet hen:
 • Er du i Grønland, skal du sende ansøgningsskemaet til din lokale Majoriaq
 • Er du i Danmark, skal du sende ansøgningsskemaet til vejlederne i De Grønlandske Huse
 • Er du i det øvrige udland, skal du sende ansøgningsskemaet til vejlederne i Det Grønlandske Hus i København

Du kan se adresserne på De Grønlandske Huse i Danmark her.

Undervisningsafgift
Hvis du vil tage en uddannelse, hvor undervisningen ikke er gratis, kan du i særlige tilfælde søge om at få betalt dele af undervisningsafgiften. Det kan f.eks. være hvis:
 • En lignende uddannelse ikke kan følges uden at skulle betale for det
 • Grønland har brug for en arbejdskraft med lige netop denne uddannelse

Tilskud til undervisningsafgiften kan højst være 100.000 kroner om året.

Klippekortsystemet 

Et klippekortsystem er en måde, du kan administrere din uddannelsesstøtte på. Klippekortssystemet har en ramme på 82 klip pr. studerende, hvor 1 klip svarer til en måneds uddannelsesstøtte. Dette betyder dog ikke, at du kan bruge 82 klip på en uddannelse, der varer 4 år.

Du kan få uddannelsesstøtte til den normerede uddannelsestid + 12 måneder (”fjumreår”).

Eksempel
Sygeplejerskeuddannelsen tager 4 år. De 48 måneder svarer til 48 klip. Herudover kommer fjumreåret, som er 12 måneder, altså 12 klip. Til en sygeplejerskeuddannelse vil du dermed i alt kunne få 60 klip.

Du kan se hvor mange klip, du har til rådighed i linket nedenunder. Du kan også henvende dig til din vejleder på studiet.

Se hvor mange klip du har til rådighed på dine lønsedler

Dispensation 

For at du kan få uddannelsesstøtte, er der nogle regler du skal opfylde. Nogle gange kan der dog være årsager, der gør at der kan dispenseres for reglerne.

Eksempel 1:
Regel: Du kan ikke få uddannelsesstøtte til 2 erhvervsuddannelser.

Dispensation: Hvis der er stor og varig arbejdsløshed blandt elektrikere, og samtidig stor mangel på bagere, kan der dispenseres fra reglen.

Eksempel 2:
Regel: Du kan ikke få uddannelsesstøtte til en erhvervsmæssig grunduddannelse i Danmark og Grønland, hvis du 2 gange inden for de sidste 5 år, har afbrudt en sådan type uddannelse.

Dispensation: Hvis du eller en i din familie er blevet alvorligt og langvarigt syg, og dette har gjort at du har været nødt til at stoppe din uddannelse, kan der dispenseres fra reglen.

Eksempel 3:
Regel: Du kan ikke få betalt undervisningsafgifterne til en uddannelse, der ikke er gratis, hvis du kan tage den samme uddannelse gratis.

Dispensation: Hvis Grønland har brug for arbejdskraft inden for den uddannelse du søger, kan der dispenseres fra reglerne. F.eks. indenfor kunst eller turisme.

Ansøgning
Er der en regel, du ønsker at søge dispensation fra, og har du gode og saglige grunde til det, kan du skrive en ansøgning til Dispensationsudvalget.

Du skal sende din ansøgningen til Uddannelsesstøtteforvaltningen.

Bemærk
Du har ikke krav på en dispensation.

Du får skriftligt svar på din ansøgning, når Dispensationsudvalget har holdt møde. Dispensationsudvalget holder møde hver måned.

Klage 

Du kan klage, hvis du har fået helt eller delvist afslag på din ansøgning om uddannelsesstøtte.

Hvis du vil klage, skal du lave en skriftlig klage. Sammen med klagen skal du vedlægge det afslag, du vil klage over.

Du skal sende din klage til Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke
Postboks 1029
3900 Nuuk
ikiin@nanoq.gl

Det kan tage op til en måned fra departementet har modtaget din klage, til den er færdigbehandlet. Når din sag er færdigbehandlet, får du et skriftligt svar på din klage.

Frist
Du skal klage senest 6 uger efter at du har modtaget den afgørelse, du vil klage over.

Relaterede artikler

De Grønlandske Huse i Danmark

København (international vejledning)
www.sumut.dk

Odense
www.dgh-odense.dk

Aarhus
www.groenlandskehus.dk

Aalborg
dgh-aalborg.dk

 

Uddannelsesstøtteforvaltningen - USF
Postboks 1022
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: usf@nanoq.gl