Udsatte børn og unge – Forsøgsordninger for

Udsatte børn og unge – Forsøgsordninger for 

Alle med en pædagogisk uddannelse, der har et forslag eller en god idé til et projekt med socialpædagogisk indhold for socialt belastede børn og unge, kan henvende sig i kommunen for at få projektet godkendt som en forsøgsordning. Når et projekt er blevet godkendt som en forsøgsordning, kan kommunen søge Selvstyret om støtte til at finansiere det.

Forsøgsordninger kan være alt fra f.eks. en lektielæsningsordning til at oprette en ny institution.


Betingelser
Er du pædagogisk uddannet og har du en idé til et projekt, du gerne vil præsentere for din kommune, skal du lave en projektbeskrivelse. Det er ud fra en projektbeskrivelse, at kommunen og Selvstyret kan vurdere dit socialpædagogiske forslag.


Ansøgning
Projektbeskrivelsen skal indeholde

 1. Målsætning
 2. Den pædagogiske metode
 3. Personalesammensætning og normering
 4. Åbningstid
 5. Fysiske rammer
 6. Vedtægter:
  • Formål
  • Organisationsform og beslutningskompetence
  • Administration af økonomi
  • Procedure ved vedtægtsændringer
  • Anvendelse af midler, såfremt ordningen nedlægges
  • Vedtægten skal godkendes af kommunalbestyrelsen inden ansøgningen sendes til Selvstyret
 7. Kommunens adgang og pligt til at føre tilsyn
 8. Tilsynets omfang


Hvis projektet bliver godkendt, kan kommunen søge om midler hos Selvstyret til at få det finansieret.


Årsberetning
For de godkendte projekter gælder, at der skal laves årsberetninger. Årsberetninger skal indeholde følgende:

 1. Beretning om årets gang
 2. Aktivitetstal og statistiske oversigter
 3. Regnskab og budget, samt
 4. Målsætninger og handlingsplan for næste års aktiviteter


Bemærk
Forsøgsordningen kan maksimalt vare i 3 år.

Relaterede artikler

Kommune Qeqertalik
Postbox 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
Fax: (+299) 89 22 87
E-mail: qeqertalik@qeqertalik.gl
Hjemmeside: www.qeqertalik.gl

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl