airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udsatte børn og unge – Tvangsanbringelse

Udsatte børn og unge – Tvangsanbringelse 

Forældre har ret og pligt til at passe på deres børn, f.eks. give dem omsorg, mad, lægebehandling og beskytte dem mod vold og seksuelle handlinger. Kan eller vil forældre ikke klare deres forældreopgave eller er forældrene ikke i stand til at vurdere, at deres barns videre udvikling er i fare, har kommunen pligt til at gribe ind og beskytte barnet. Det betyder, at kommunen i særlige tilfælde kan gennemtvinge undersøgelser og hjælpeforanstaltninger uden forældrenes samtykke.

Det kan f.eks. være at anbringe et barn udenfor hjemmet, eller at barnet bliver undersøgt på en institution uden forældrenes samtykke.


Betingelser
For at kommunen kan handle uden forældres samtykke, skal barnets eller den unges udvikling og trivsel være i fare. Det betyder, at kommunen f.eks. kan gribe til tvang, når:

  • forældrene ikke giver barnet tilstrækkelig omsorg
  • barnet er udsat for vold eller seksuelt misbrug
  • barnet er kriminelt, har problemer med misbrug eller andre alvorlige sociale problemer
  • barnet har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer


Bisidder og handleplan
Hvis socialudvalget vurderer, at det er nødvendigt at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet uden forældrenes samtykke, skal kommunen tilbyde forældrene eller barnet på 15 år, en bisidder og give dem mulighed for at udtale sig om de oplysninger, der ligger til grund for anbringelsen. Det betyder, at forældremyndighedsindehaver skal se alle de dokumenter, der er relevante for beslutningen om anbringelsen. Det kan f.eks. være indberetninger, udtalelser fra daginstitutioner og undersøgelsesrapporter.

Forældremyndighedsindehaver og barnet har ret til en personlig rådgiver, der kan støtte forældrene og barnet i det videre forløb. Før barnet bliver anbragt, skal der udarbejdes en handleplan, med mindre det er en akut anbringelse.

Anbringer kommunen barnet akut, skal forældremyndighedsindehaver underrettes om det senest 24 timer efter afgørelsen.

Kommunen skal:

  • Give forældremyndighedsindehaver mulighed for at udtale sig om oplysningerne i sagen
  • Give børn og unge fra 10 år og op mulighed for at fortælle sin version af sagen
  • Oplyse forældremyndighedsindehaver om retten til en personlig rådgiver (bisidder) og udarbejde en handleplan senest 14 dage efter barnet er anbragt


Klage
Forældremyndighedsindehaver har ret til en skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning. Ønsker du at klage over kommunens afgørelse, skal du klage til Det Sociale Ankenævn. Under relaterede artikler kan du læse mere om, hvordan du klager til det Sociale Ankenævn.

Relaterede artikler

Kommune Qeqertalik
Postbox 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
Fax: (+299) 89 22 87
E-mail: qeqertalik@qeqertalik.gl
Hjemmeside: www.qeqertalik.gl

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl