Barselsdagpenge

Barselsdagpenge 

Barselsorlov er den periode i forbindelse med et barns fødsel, hvor barnets forældre eller adoptivforældre har ret til f.eks. at være fritaget fra deres arbejde for at passe barnet. Barseldagpenge er en økonomisk hjælp, forældre kan få i forbindelse med deres barselsorlov. Hvis du snart skal være forælder og i forvejen ikke er forsørget af det offentlige, er du omfattet af reglerne om barselsdagpenge.

Du kan få barselsdagpenge hvis
 • du har folkeregisteradresse i Grønland
 • du har arbejdet mindst 1 time i de seneste 13 uger
 • du ikke får løn fra din arbejdsgiver i orlovsperioden

Du kan ikke få barselsdagpenge hvis
 • du bliver forsørget af det offentlige (f.eks. hvis du er førtidspensionist, pensionist eller modtager af offentlig hjælp)

Der er forskellige former for orlov:
 • Graviditetsorlov er orlov, den gravide må holde 2 uger før forventet fødsel
 • Moderens barselsorlov er 15 uger, som moderen har ret til at holde efter fødslen
 • Faderens barselsorlov er 3 uger, som faderen kan holde efter barnets fødsel. Orloven skal holdes inden for moderens 15 ugers barselsorlov
 • Forældreorlov er 17 uger, som forældrene kan dele. De skal afholdes i forlængelse af morens 15 ugers barselsorlov. Forældrene kan ikke holde orlov samtidig

Forlænget orlov
 • Hvis graviditeten udgør en helbredsrisiko, kan moderen få forlænget sin orlov før fødslen. Det kræver en lægeattest
 • Ved tvillingefødsel kan moderen holde 19 ugers barselsorlov og forældrene har ret til 21 ugers forældreorlov, til deling
 • Moderen kan få op til 13 ugers ekstra orlov, hvis barnet bliver indlagt. Dette kræver en lægeattest på at barnet har været indlagt

Bemærk
Du har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i dine personlige og økonomiske forhold. Ændringer kan have indflydelse på dine barselsdagpenge.

Du mister retten til barselsdagpenge, hvis du får løn under din barselsorlov.

Får du afslag, har du ret til en skriftlig afgørelse og begrundelse på din ansøgning om barselsdagpenge, og du har ret til at klage over den afgørelse, du har fået.

Relaterede artikler