Ansøg om barselsdagpenge

Ansøgning om barselsdagpenge

Ansøg om barselsdagpenge 

Barseldagpenge er en økonomisk hjælp, forældre kan få i forbindelse med deres barselsorlov. Hvis du snart skal være forælder og i forvejen ikke er forsørget af det offentlige, er du omfattet af reglerne om barselsdagpenge.

Betingelser
Du kan få barselsdagpenge hvis
 • du har folkeregisteradresse i Grønland
 • du har arbejdet mindst 1 time i de seneste 13 uger
 • du ikke får løn fra din arbejdsgiver i orlovsperioden

Er du selvstændig, under uddannelse eller sygemeldt på grund af graviditet, er der særlige regler (se relateret artikel)

Sådan søger du
For at søge om barselsdagpenge, skal du henvende dig hos dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor. Der er forskellige dokumenter, du skal huske at have med.

Kvinder – mødre skal sende eller medbringe
 • en udfyldt ansøgningsblanket
 • en graviditetsattest fra jordemoder
 • lønsedler fra de seneste 13 uger
 • skattekort
 • kontonummer
 • attest på at du ikke får løn fra din arbejdsgiver

Mænd – fædre skal sende eller medbringe
 • en udfyldt ansøgningsblanket
 • lønsedler fra de seneste 13 uger
 • skattekort
 • kontonummer
 • en udfyldt faderskabsblanket fra Politiet, hvis du ikke er gift med barnets mor
 • attest på at du ikke får løn fra din arbejdsgiver

Er du juridisk far til et barn, kan du søge om barselsdagpenge – også selvom du ikke har barnet hos dig. Du har dog kun ret til 3 uger.

Ansøgningsfrist
Du skal huske at søge inden 5 måneder efter fratrædelsestidspunktet. Du skal også huske at underrette din arbejdsgiver senest 13 uger før forventet fødsel.

For adoptiv- og plejeforældre
Adoptivforældre har samme rettigheder som biologiske forældre. Dog på nær de 2 ugers orlov før forventet fødsel. Her gælder andre regler for adoptivforældre:
 • Adopterer du et barn fra Grønland, har du ret til 1 uges orlov før du modtager barnet
 • Adopterer du et barn udenfor Grønland, har du ret til 3 uges orlov før du modtager barnet

Reglerne om 1 og 3 ugers orlov gælder kun, hvis du ikke kender barnet.

Plejeforældre, kan også søge om barselsdagpenge. Vil du som plejeforælder søge om barselsdagpenge, skal du kontakte din kommune.

Bemærk

Du kan ikke få udbetalt barselsdagpenge, hvis du i forvejen bliver forsørget af det offentlige.

Du har ret til en skriftlig afgørelse på din ansøgning med en begrundelse.

Relaterede artikler