Afbrudt barselsorlov

Afbrudt barselsorlov 

Barselsorlov er den periode i forbindelse med et barns fødsel, hvor barnets forældre eller adoptivforældre har ret til at være fritaget fra deres arbejde for at passe barnet. For at beholde denne ret, er der nogle regler, der skal overholdes. Bliver de ikke det, bliver orloven betragtet som afbrudt. Det gælder f.eks., hvis man under orloven

  • genoptager sit arbejde
  • holder ferie eller får udbetalt feriepenge
  • deltager i undervisning eller uddannelse


Afbryder du din barselsorlov, kan den resterende orlovsperiode bortfalde. Det betyder, at du mister retten til dagpenge for den resterende periode.


Genoptaget arbejde
Mange personer er ifølge deres overenskomst berettiget til løn under en del af deres barselsorlov. Får du løn under en del af din barsel, starter din dagpengeperiode først, når perioden med løn er afsluttet. Det er kun i din dagpengeperiode, du ikke må genoptage dit arbejde og dermed afbryde din orlov.

Du afbryder ikke din orlov, hvis du

  • i et begrænset omfang varetager et borgerligt ombud, som f.eks. skole- eller kommunalbestyrelsesmedlem
  • kortvarigt deltager i arbejdsrelaterede kurser, konferencer, temadage eller lignende


Afholdt ferie og feriepenge
Afholder du ferie eller får du udbetalt feriegodtgørelse i din dagpengeperiode, betyder det, at du afbryder din orlov. Derfor bør du vente med at afholde tilgodehavende ferie til dagpengeperioden er afsluttet.


Undervisning og uddannelse
Er du under uddannelse, kan du i mindre omfang deltage i undervisningen, uden at det medfører afbrydelse af orlovsperioden. Deltagelse i mindre omfang kan f.eks. være

  • møde med medstuderende
  • undervisning af underordnet karakter
  • specialeskrivning
  • eller deltagelse i en eksamen

Relaterede artikler