Barselsorlov og barselsdagpenge – Klage

Barselsorlov og barselsdagpenge – Klage 

Barselsorlov er den periode i forbindelse med et barns fødsel, hvor barnets forældre eller adoptivforældre har ret til f.eks. at blive fritaget fra deres arbejde for at passe barnet. Barselsdagpenge er en økonomisk hjælp forældre kan få i forbindelse med deres barselsorlov.

Har du søgt om barselsorlov og barselsdagpenge og får du ikke fuldt medhold i din ansøgning, har kommunen pligt til at give en begrundelse og en klagevejledning. Du kan klage over afgørelser om f.eks.

  • orlov ved graviditet og barsel
  • orlov ved adoption og plejeforhold
  • ret til dagpenge under orlov
  • tvungen administration af barselsdagpenge
  • krav om tilbagebetaling
  • afbrudt barsel


Ønsker du at klage, kan du gøre det til Det Sociale Ankenævn. Under relaterede artikler kan du læse om, hvordan du klager til Det Sociale Ankenævn.

Relaterede artikler