Familie, børn og ældre

Find nyttige oplysninger og hjælp, hvis du vil adoptere eller er nybagt forælder og vil have dit barn i daginstitution, hvis du skal giftes eller separeres, hvis du er pensioneret eller har brug for ældrepleje.
 • Barsel og adoption

  Se hvordan du ansøger om at blive adoptivforælder, hvordan du søger barselsdagpenge, hvilke regler og pligter der gælder i forhold til barselsorlov og løn under barsel.

 • Børn og daginstutioner

  Find nyttige informationer og hjælp, hvis dit barn skal tilmeldes en daginstitution eller dagpleje, se hvilke betingelser du skal opfylde for at modtage børnetilskud og hvornår du skal betale underholdsbidrag til børn.

 • Pension

  Ansøg om alderspension, se hvor meget indtægt du må have ved siden af alderspensionen, eller få overblik over hvad du skal gøre, hvis du flytter til Danmark efter at du er gået på pension.

 • Ægteskab og skilsmisse

  Se hvordan du bliver gift, enten ved en borgerlig eller kirkelig vielse, hvilke regler der gælder ved separation og skilsmisse, eller hvornår du kan ansøge om ægtefællebidrag.