airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Qeqertalik Aasianni Bygningskonstruktørissarsiorpoq/Sanaartukkanik sullissisussaq

Kommunemi nutaami aammalu pissaganartumi Bygningskonstruktøri/Sanaartukkanik sullissisussaq
Qinnuteqarfissaq:
31. maj 2018
Sumi:
Aasiaat
Ulloq aallartiffik:
1. juli 2018
Akissarsiat:
Isumaqatigiissutit malillugit
Kommune Qeqertalik Aasiaat aalajaatsumik, allanngueqataarusuttumik aammalu ineriartortitseqataarusuttumik bygningskontruktørimik/sanaartukkanik sullissisussamik pissarsiorpoq, 1. juli 2018 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik. Suliassatit tassaanerussapput sanaartornermik aaqqissuusseqqinnermik Aasiaat illoqarfiani suliarisassat aammalu siunnersuuteqartuarnissamik ukkataqartuarnis-saq ineriartortitsiuarnissarlu sulisut byplanlæggerilu peqatigalugit.

Bygningskonstruktøri/sanaartukkanik sullissisussaq qaninnertut aqutsisorissavaa Inoqarfik Aasianni aquts-isoq. Atorfik Inoqarfik Aasianniissooq Aasiannilu allaffeqassalluni.

Atorfiup imaa:

Kommune Qeqertalik ineriartortuuvoq aammalu 1. januar 2018-mi aallartilluni, taamaattumik ineriartortit-seqataarusuttumik bygningskonstruktørimik/sanaartukkanik sullissisussamik pisariaqartitsivoq. Kommu-nep iluani akimortumik suleqatigiissinnaaneq piginnaasaqarfigisariaqarpoq innuttaasunik sullissilluarneq qulakkeerniarlugu.

Periarfissaqarputit kommunep siunissaanut sunneeqataasinnaallutit, kommune allaffissornikkut allaane-rusumik suliaqarneq ingerlanneqartussaammat.

Suliassat akisussaaffiillu:

Suliassarpit ilagissavaat:
•    sanaartugassanik suliaqarneq
•    ataqatigiissaarineq pilersaarusiorneq sanaartugassanillu illoqarfimmi assigiinngitsunik
     naammassinninnissaq kommunemi pilersaarusiortartoq suleqatigalugu
•    illoqarfimmi pilersaarutinik akisussaasuuneq, ilaatigut aningaasaqarnikkut, piffissaq
     pitsaanerpaamillu qulakkeerinninnissaq suliassat pitsaasumik isumannaannerpaamillu
     naammassinissaannut
•    kommunep illuutaanik aserfallatsaaliinissamik qulakkeerinninneq
•    sanaartugassanut Aasiannut tunngasut tigussaasunik paasissutissanik suliaqannginnermi katersuineq
•    kommunep illuutaannik aserfallatsaaliinissamut pilersaarusiorneq
•    sanaartugassanut tunngatillugu politikkikkut aaliangiussanik suliaqarneq
•    kommunep suliassaanik sulianik pitsaasumik qulakkeerinninneq
•    suliassallu allat assigiinngitsut

Naatsorsuutigaarput:

Kommunep kissaatigaa qinnuteqartoq pitsaasumik makkua naammassisinnaassagai:
•    piumasaqaatit malillugit bygningskonstruktøritut assingusumilluunniit ilinniarsimanissaq
•    kommunep iluani suliaqarsimasinnaasutit aammalu politikkikkut suleriutsinut paasisimasaqarnissat
•    suleqatigiinnermi aammalu oqaloqatiissinnaanermik aallutaqarusunneq, suliffiup iluani avataanilu
     suleqatiginnissinnaaneq aamma eqqarsaatigalugit
•    aqqutissiuillaqqittoq suleqatigiissitanut tamanut
•    ilisimasaqarnissat sakkussanut assigiinngitsunut, soorlu Office—mut, ArcGIS, Mapinfo, AutoCAD
•    aammalu nalunngisaqarnissaq suliaqarnermi GIS atornissaanut
•    ilakkuminartuusutit, nuannaartoq peqqissaartoq pimoorussisuullutillu
•    piareersimasinnaasutit sivisuumik atorfeqartitaanissannut

Neqeroorutigaagut:

Suliffik pissanganartoq nammineerlutit aallutaqarlutit sunneeqatigisinnaasarnik akisussaaffimmillu tigu-sisinnaallutit illoqarfiup kommunellu ineriartornissaanut. Pingaartipparput suliffiup suliffeqarfiullu pitsaasumik ingerlanneqarnissaa, kiisalu qulakkeerneqartussaalluni suleqatigiinneq annertusarneqartuar-nissaa nukittorsarneqartuarnissaalu.

Akissarsiat atorfinitsitsinermullu tunngasut:

Akissarsianut atorfininnermullu tunngasut pissaaq isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit.
Atorfik aallaavigalugu inissaqartitsineq periarfissaavoq, inatsisit malitassat malillugit, tassani depositum ineqarnermut akiliut, atuinermut il. Il. nammineq akiliinikkut. Atorfininnermi ingerlaannaq initaartoqanngippat periarfissaqarpoq vakantimik ineqartitaasinnaaneq.

Nuunnermut aammalu nutsernermut akiliussisoqarsinnaavoq malitassat naapertorlugit.

Atorfik inuttalerneqassaaq ulloq kingusinnerpaamik killiliussaq naapertorlugu imaluunniit isumaqatigiissusiornikkut.

Atorfimmut paasissutissanik paasiniaasoqarsinnaavoq illoqarfimmi pisortamut saaffiginninnikkut, Arne Sandgreen Reimer-mut asre@qeqertalik.gl

Qinnuteqaat imminut tunngasut , ilinniagarisimasaq ilanngullugu (soraarummeernermut uppernarsaatip kopia ilanngullugu) nassiunneqassaaq kingusinnerpaamillu tiguneqarsimassalluni HR immikkoortortaqarfi-anut pingasunngorneq 31. Maj 2018 email-mut: qeqertalik@qeqertalik.gl –mut imaluunniit allakkatigut Kommune Qeqertalik, Niels Egedes Plads 1, Postboks 220, 3950 Aasiaat.