airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Alderdomshjemmet Qasigiannguit søger 3 Sundhedshjælpere

Alderdomshjemmet Qeersaat Qasigiannguit søger 3 Sundhedshjælpere
Ansøgningsfrist:
19. december 2018
Sted/Afd:
Qasigiannguit
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2019
Løn:
Gældende overenskomst
Med tiltrædelse 01. januar 2019 eller efter nærmere aftale.

Ansøgning senest 19. december 2018
 
Alderdomshjemmet blev indviet i 2. november 2009, og har indgang til Qasigiannguit Sundhedscenter Alderdomshjemmet har 2 afdeling, som plejerhjemmet 1. sal hvor der er plads til 9 beboere, hvor et rum bruges som hvileværelse, alderdomshjemmet har 10 beboere.
 
Personalet er følgende: En sundhedsassistent, sundhedsmedhjælper, socialhjælper, køkkenpersonalet, en pedel, vaskeripersonale og rengøringshjælper.
 
Opgaver og ansvarsområder 
 
Respekterer og tage medansvar for kommunens retningslinjer og mål ud fra ældrepolitikken, samt tage medansvar i at forbedre det daglige liv samt det daglige pleje
Tage initiativ til at videresende oplysninger om beboerne til medarbejdere og kontakt-personer
Deltage i udvikling af metoder samt hjælpeforanstaltninger for beboerne i Qeersaat samt forbedring af det eksisterende
Udlevere medicin, udenfor ansvarskompetence
Deltage og tage medansvar for dialog med beboernes pårørende, beboere samt på sundhedsvæsenets ansvarsområder
Sørge for afholdelse af kurser i Qeersaat samt udvikle kurser ud fra uddannelses-tilbude
 
Kvalifikationer 
 
Uddannet som sundhedshjælper (deltaget i kurser om arbejdet med ældre samt pleje-krævende klienter eller har vilje til at deltage i selvsamme kurser)
Erfaring med pleje af ældre eller handicappede
Arbejde selvstændigt
Gode samarbejdsevner
Tålmodig 
Stærk psyke
Tillidsvækkende, trofast med ansvarsfølelse
Forbilledligt
Skabe god kontakt til beboerne og ud af til 
God til konflikthåndtering
Fleksibelt og vil til udvikling
Ugentlig arbejdstid er 40 timer, men der arbejdes med skiftehold på arbejdspladsen (Dag / Nat)
 
Løn og ansættelsesforhold 
 
Ansættelsesforholde vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og ansøgernes forhandlingsberettigede organisation.
 
Der vil til stillingen ikke medfølge bolig.
 
Ansættelses sker under forudsætning af tilfredsstillende ”Offentlig straffeattest” og ”Børneattest”, som indhentes af Kommune Qeqertalik.
 
Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest 19. december 2018 og skal sendes hertil:
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos lederen Qeersaat. 
Leder: Rosa Fleischer
E-mail: rosa@qeqertalik.gl eller souschef til Mina Johansen E-mail: mijo@qeqertalik.gl 
På tlf. nr.: +299 91 46 43/91 10 61
 
”Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Qeqertalik indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2019."