airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Genopslag: Den Integrerede Kommunale Plejeordning Alderdoms- og Plejehjemmet Aasiaat søger en sygeplejerske eller en sundhedsassistent som afdelingsleder i Demensafdeling i Alderdoms- og Plejehjemmet

Afdelingslederen v/ Plejehjemmet er den daglige sundheds- og sygeplejefagligt ansvarlige i demensafdelingen
Ansøgningsfrist:
18. oktober 2019
Sted/Afd:
Aasiaat
Tiltrædelsesdato:
18. oktober 2019

som afdelingsleder i Demensafdeling i Alderdoms- og Plejehjemmet til ansættelse pr. 01.12.2019 eller efter aftale.

 

“Den Integrerede Kommunale Plejeordning” DIKP er en sammenlægning af kommunens Plejehjem + hjemmehjælp.

Afdelingslederen v/ Plejehjemmet er den daglige sundheds- og sygeplejefagligt ansvarlige i demensafdelingen.

Dit ansvarsområde som Afdelingsleder dækker over en kapacitet på 9 beboere i enheden, og har en medansvar for hele 34 beboere + 1 aflastningsklient, fordelt i 3 beboergrupper sammen med den sygeplejefaglige stedfortræder, du er også medansvarlig for plejepersonale, der tæller i alt 24 medarbejdere, såvel faglærte som ikke-faglærte.

Ledergruppen tæller: Sygeplejefaglig Stedfortræder, afd.leder for ikke plejekrævende afdeling og adm.stedfortræder, leder af Hjemmehjælpen samt Forstander.

 

Ansvarsområde:

Daglig ledelse af plejepersonalet samt det daglige ansvar ift. sundheds- og sygeplejefaglige opgaver ift. den enkelte beboer, herunder ansvaret for det kliniske område.

 

Vore forventninger til dig:

-Dine daglige arbejdsrutiner tilrettelægger du selv, og du skal på alle områder være den ledende, styrende og opsøgende iht. det målrettede sundheds- og sygeplejearbejde.

-Du skal kunne lide en travl arbejdsdag, tilsat “rådighedsvagten” –(=døgnvagt fra hjemmet m. tilkald) – på en uge ad gangen.

-Du skal være den, der inspirerer til at videreudvikle, udforme og fastholde nogle gode pleje- og omsorgstraditioner, under hensyntagen til de grønlandske forhold. Vi forventer at du har erfaring med at arbejde med demente, ledelse og demensområdet.

- At du er dobbeltsproget, at du taler og skriver både på grønlandsk og på dansk.

 

Primære opgaver/vore forventninger:

-Planlægning / udvikling / evaluering af den overordnede sundheds- og sygepleje.

-Løbende tilsyn med vurdering samt opfølgning af den udførte sundheds- og sygepleje ift. den enkelte beboer.

-Forberede og afvikle stuegang sammen med de andre afdelingsledere, medicinalansvarlig, videreformidle behov for indlæggelse eller amb.behandling / us. på sygehuset.

-Videreformidle behov for fysioterapi og aktivering.

-Introduktion / oplæring af nye medarbejdere.

-Undervisning / supervision / udvikling af personalet samt elever.

-Deltager v/behov i pleje- og omsorgsopgaver hos den enkelte beboer.

 

Løn og ansættelsesforhold:

Stillingen er aflønnet efter gældende overenskomster.

Til og fratrædelsesrejse, bohaveflytning og feriefrirejse iht. gældende regler.

Der kan stilles bolig til rådighed, husleje samt depositum betales iht. gældende regler.

 

Ansøgning med oplysninger og uddannelsespapirer, autorisationsbevis og dokumentation fra tidligere beskæftigelse fremsendes senest d. 18. Oktober 2019 til:

 

Email: Aas_Alderdomshjemmet@qeqertalik.gl

Eller pr. Post til:

DIKP

Alderdoms- og Plejehjemmet/

Hjemmehjælpen

Niels Egedesvej 25

3950 Aasiaat