airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Piginnaanngorsaqqinneq

Nalinginnaasumik paasissutissiineq 

Kalaallit Nunaanni kikkulluunniit suliffeqarnikkut imminnut pilersorsinnaasussaapput. Piginnaanngorsaqqinnissamut neqerooruteqartoqartarpoq inunnut inuussutissarsiuteqarnissamik ingerlataqarsinnaasunut suliffimmik ingerlataqarnissamik nassaarnissamilluunniit ajornakusoortitsisunut, ilaatigut sulisinnaanermut piginnaasaasa appasinnerat pissutigalugu. Piginnaanngorsaqqinnikkut suliffeqarnissamut suliffimmilluunniit nutaamik pissarsinissamut periarfissat pitsaanerulertarput.

Piginnaanngorsaqqinneq inunnut pissutsitigut nalinginnaasuni suliffimmik ingerlataqarsinnaanngitsunut ingerlanneqartarpoq, assersuutigalugu makku patsisigalugit:
  • Peqqissutsikkut atugarisat
  • Inuuniarnikkut atugarisat
  • Sivisuumik suiffissaaleqisuuneq
  • Inuttut ilaqutariittulluunniit tunngasutigut inuuniarnikkut artornartumik inissisimaneq
Piginnaanngorsaqqinnermut ingerlatsisarnerit inunnut ataasiakkaanut tunngatinneqarput sulileqqinnissannullu siunertaqarlutik.

Piginnaanngorsaqqinnissamut neqeroorutit 

Piginnaanngorsaqqinneq nalinginnaasumik makkuninnga suliniuteqarfiusarput:
  • Suliffimmik misiliineq
  • Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaqqinneq
  • Ilinniartitaaneq
  • Atuaqqinneq
  • Sungiusarneqarneq
  • Nikerartumik suliffeqarneq
Pisortanit ikiorsiissutinik pissarsisaruit imaluunniit siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutisiaqaruit, piginnaanngorsaqqinnissaq aallartitsinnagu, sulinermi piginnaasatit paasiniarnerini misilerarsinnaavatit.

Suliffimmik misiliineq
Suliffimmik misiliinermi piffissani sivikitsukkuutaani suliffimmik arlalinnilluunniit misiliinissamut periarfissaqassaatit. Taamaalillutit suliffimmik qanoq ittumik suliffeqarsinnaanerit paasiniarsinnaavat. Peqataanik kissaatigisat malillugu suliffigisassamik suliffittaannginnermi, allatigut piginnaanngorsaqqinnissamut neqeroorfigineqassanersutit paasisinnaavat.

Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaqqinneq
Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaqqinneq sungiusarneruvoq imaluunniit ilinniartitaanerulluni, taannalu suliffeqarfimmi ingerlanneqartarpoq. Suliffeqarfimmi sulinerpit nalaani akissarsiaqassaatit. Sulisitsisunni sulisinnaanersutit illit, kommunimi sullissisut taavalu sulisitsisup akornanni isumaqatigiissuteqarnissamut suliffeqarfimmi piginnaanngorsaqqinneq tunngaviliissaaq.

Ilinniartitaaneq
Ilinniartitaaneq tassaasinnaavoq ilinniagarisimasanik nutarterineq imaluunniit nutaamik ilinniagaqarneq. Ilinniagaqarsimaguit piffissamilu sivisuumi atorsimanngisannik, nutarternissaa pisariaqarsinnaavoq. Ilinniagaqarsimanngikkuit nutaamik ilinniagaqarnissat siunniussinnaavat.

Atuaqqinneq
Atuaqqinnikkut suliffimmi allami suliffigisimanngisanni allatigut ilinniagaqarneruvoq. Tamanna pisariaqarsinnaavoq, assersuutigalugu siusinnerusukkut suliffigisimasavit paarinissaa ajutoorsimanerit pissutigalugu ajornarsisimappat. Atuaqqinneq ilinniartitaanikkut imaluunniit piginnaasanik qaffassaalluni pikkorissarnikkut pisinnaavoq.

Sungiusarneq
Sungiusarneq tassaavoq timimik sungiusaasumut imaluunniit pillorissaasumut timikkut sungiusarneq. Sungiusarneq pisariaqarsinnaavoq assersuutigalugu sulinermi ajutoorsimaguit taamaattumillu sulisinnaanak.

Nikerartumik sulineq
Nikerartumik sulinermi immikkut ittunik atugaqarluni sulineruvoq. Assersuutigalugu piffissap ilaannaa sulinerusinnaavoq imaluunniit imminut sianigaluni sulinerusinnaalluni. Nalinginnaasumik atugaqartitaallutit sulisinnaanngikkuit piginnaanngorsaqqinnermilu neqeroorutit allat iluaqutigisimanagit, nikerartumik sulinissamut atorfininnissannut periarfissaqarputit.

Nikerartumik suliffeqarnissamik kommunimit neqeroorfigineqaruit, akissarsiassat sulinermilu atugassarititaasut aalajangersarneqassapput, matumani sulinermi piffissaq ilanngullugu, atorfinitsitaanermut isumaqatigiissutit atuuttut malillugit tamanna pissalluni.

Neqeroorutit allat
Piginnaanngorsaqqinnissamut allanik neqerooruteqarpoq, assersuutigalugu:
  • Inuttut ineriartorneq
  • Katsorsartinneq
  • Sulilersitsiniaaneq
Suliffissaqarnermut nalinginnaasumik atugassarititaasut najoqqutaralugit piginnaanngorsaqqinnermi periarfissat nunguppata, inuit siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutisiaqarnissaannut kommunimit inassuteqartoqarsinnaavoq.

Misissuinerup nalaani
Pisortanit ikiorsiissutinik pisartagaqaruit imaluunniit siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutisiaqaruit, sulinermi piginnaasatit misilerarsinnaavatit, ilaatigut paasiniarlugu sulileqqissinnaanerit. Tamanna misissuinerup nalaanik taaneqartarpoq. Piffissami tamatumani pisortanit ikiorsiissutinik pisartakkatit imaluunniit siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutisiatit pigiinnassavatit.

Piginnaanngorsaqqillutit aallartissaguit, pisortanit ikiorsiissutit imaluunniit siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutisiat pissanngilatit. Kisiannili piginnaanngorsaqqinnermut tapiissutinik pisartagaqassaatit.

Piginnaanngorsaqqinnermi tapiissutit 

Piginnaanngorsaqqinnerpit nalaani aningaasatigut tapiiffigitittarsinnaavutit piginnaanngorsaqqinnermi tapiissutinik taaneqartartunik. Piginnaanngorsaqqinnermi tapiissutit tiimimut akia akissarsiat minnerpaat 70 procentiisa annertussuserivaat, tassa matumani pineqarpoq ilinniarsimasuunngitsup SIK-p Naalakkersuisullu akornanni isumaqatigiissutaasoq najoqqutaralugu. Piginnaanngorsaqqinnermi tapiissutisisinnaavutit qaffasinnerpaatillugu sapaatip-akunneranut tiimit 40-it.

Piginnaanngorsaqqinnermi tapiissutit pisartagarilersinnaavatit piginnaanngorsaqqinnermut pilersaarut ilinnut tunngasoq aallartinniariarpat. Imaassinnaalluni suliffimmik misiliillutit aallartikkuit.

Piginnaanngorsaqqinnermut tapiissutit ullut 14-ikkaarlugit kingumut tunniunneqartarput.

Pisuni immikkut ittuni ataasiaannartumik aningaasartuutinut matussusiititsisoqarsinnaavoq. Piginnaanngorsaqqinnerni suliffeqarfinni assersuutigalugu biilernermut allagartaqarnissaq piumasaqaataappat, biilernermut allagartamut aningaasartuutit matussusertissinnaavatit.

Piginnaanngorsaqqinnerup ingerlanera 

Piginnaanngorsarneqarusukkuit kommunimut saaffiginnissaatit. Piginnaanngorsaqqinnerup suminngaanniit allaffissornikkut isumagineqarnera, illoqarfimmiit illoqarfimmut assigiinngillat. Nalinginnaasumik isumaginnittoqarfimmit imaluunniit suliffissarsiuussisarfimmit isumagineqartarpoq, ilaannilu Majoriamit isumagineqartarluni.

Piginnaanngorsaqqinnissamut piumasaqaatinut naapertuunnersutit isumaginnittoqarfimmi, suliffissarsiuussisarfimmi imaluunniit Majoriami sullissisup aalajangissavaa.

Piginnaanngorsaqqinnissamut pilersaarut
Piginnaanngorsaqqinnissaq aallartitsinnagu, illit suleqatigalutit inuttut ataasiakkaatut piginnaanngorsaqqinnissamut pilersaarut sullissisunnit suliarineqassaaq. Nalinginnaasumik atugaqarluni suliffimmik paarsaqarsinnaanermut periarfissatit qanoq pitsanngorsarsinnaaneritit, piginnaanngorsaqqinnermut pilersaarummi nassuiaatigineqassapput.

Piginnaanngorsaqqinnermut pilersaarut pisariaqartitannut naleqqussagaavoq imarisaalu paasissutissartaqassalluni ilaatigut makkununnga tunngasunik:
  • Meeqqat atuarfianni soraarummeernermi misilitsissutit
  • Ilinniartitaaneq
  • Inuussutissarsiuteqarnermik misilittakkat
  • Inuussutissarsiuteqarnermik killilersimaarneqarneq
  • Peqqissutsimut tunngasut
  • Piginnaanngorsaqqinnerup siunertaa
  • Piginnaanngorsaqqinnerup sivisussusaa
  • Suliniuteqarfissat suut illit pisariaqartinneritit
  • Malinnaanissamut ulluliussat
Piginnaanngorsaqqinnermi anguniakkat
Piginnaanngorsaqqinnermut ingerlatsineq inuttut ataasiakkaatut tunngatinneqarpoq illillu suliffeqaleqqinnissannut siunertaalluni.

Piginnaanngorsaqqinneq ukiut marluk tikillugit sivisussuseqarsinnaavoq, illit pisariaqartitatit apeqqutaatillugit.

Piginnaanngorsaqqinneq naammassippat, illit:
  • Aalajangersimasumik suliffeqalersimassaatit
  • Ilinniakkamik aallartissimassaatit
  • Imaluunniit ajornerpaatillugu siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutisiaqalernissannut innersuussaasimassaatit

Inooqataanermut atukkat 

Inuit inuuniarnermikkut ajornartorsiuteqartut piginnaanngorsaqqillugit ingerlataqartinneqarnerini, ataasiakkaat aallaaviusorujussuutillugit ingerlanneqartarput. Tamannalu inunnut ataasiakkaanut ajornartorsiutinik nikerartorujussuarnik patsiseqarpoq inummullu tamakkuninnga misigisaqartumut attuumassuteqakkajuttarlutik.

Imaassinnaavoq piginnaanngorsaqqinneq inuttut ineriartornissamut pikkorissarnermik imaqartinneqartoq. Aamma imaassinnaavoq Qaqiffik aqqutigalugu katsorsarnissaq pisariaqarsinnaasoq assigisaannilluunniit. Pisariaqarsinnaavoq imaattoqassappat, assersuutigalugu:
  • Imigassamik atornerluisuugaanni
  • Ikiaroornartumik atornerluisuugaanni
  • Aningaasanoorajuttuugaanni
Malugiuk
Pisortanit ikiorsiissutinik imaluunniit siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutisianik pisartagaqaruit, inuuniarnikkullu ajornartorsiuteqarnerit peqqutigalugu suliffeqalernissamik ajornakusoortitsillutit, piginnaanngorsaqqinnissamut kommunerisannit neqeroorfigineqarsinnaavutit.

Naammagittaalliuteqarneq 

Piginnaanngorsaqqinnissamut qinnuteqarsimaguit tamakkiisumillu imaluunniit ilaannakortumik itigartinneqarsimallutit, Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfimmut naammagittaalliorsinnaavutit.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfimmut qanoq naammagittaalliorsinnaanerit uani takujuk

Allaaserisat attuumassutillit

Kommune Qeqertalik
Postboks 220
3950 Aasiaat

Oqarasuaat: (+299) 70 19 00
Fax: (+299) 89 22 87
E-mail: qeqertalik@qeqertalik.gl
Nittartagaq: www.qeqertalik.gl