airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vicevært og brandslanger

Generelt 

En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og som administreres af INI. Det vil sige, at INI tager sig af meget af det praktiske omkring boligen. Derfor er der tilknyttet viceværter til alle boligafdelinger.

Viceværten har mange opgaver og er oftest den første person, du har kontakt med, når du henvender dig til INI.

Viceværten kan bl.a. hjælpe dig med at kontrollere, om en eventuel brandslange i din bolig er tilsluttet vand, når du flytter ind.

Har du spørgsmål om din bolig, er du velkommen til at kontakte din vicevært. Viceværten kan også hjælpe dig videre, hvis du har behov for at tale med en sagsbehandler.

Der er kun viceværter i flerfamilie boligerne.

Viceværtens opgaver 

Viceværtens primære opgaver er:
• Belysning i trappeopgang eller uden for bygningen
• Hærværk
• Graffiti
• Trappevask
• Ramper til handicappede
• Adgangsforhold fra offentlig vej
• Gennemgang af legepladser, ventilationsanlæg, undercentraler og kedelcentraler

Mod gebyr kan viceværten også hjælpe med f.eks.:
• At bortskaffe større møbler
• At udskifte elektriske pærer i lejligheden
• At rense tilstoppede afløb
• At opsætte en postkasse
• At udskifte cylinder
• At smøre og justere vinduer og døre
• At udskifte greb til skabslåger
• At udskifte dørhåndtag
• At skifte termostatventiler

Viceværten bestiller en autoriseret håndværker, hvis der er behov for det.

Viceværten hjælper også INI med at distribuere oplysninger til lejerne ved f.eks. at omdele breve eller sætte plakater op på informationstavlerne.

Brandslanger 

I alle boliger er der installeret en brandslange. Når du flytter ind, bør du kontrollere, at brandslangen er tilsluttet vand.

Hvis du er i tvivl, om brandslangen er tilsluttet korrekt eller ser slidt, skal du kontakte din vicevært, så kan han eller hun hjælpe dig.

Du bør undersøge, hvor den er placeret. Brandposten benyttes af dit lokale brandvæsen i tilfælde af brand. Du skal derfor ikke kontrollere en udendørs brandpost.
INI A/S
Telefon: 70 10 00
E-mail: ini@ini.gl
Hjemmeside: www.ini.gl

Aasiaat
Niels Egedes Plads 1
Postboks 224
3950 Aasiaat

Åbningstider
Telefon: Mandag til fredag 09.00 - 12.00

Boligbutikker: Mandag til fredag 12.00 - 15.00