airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fiskeri efter laks

Generelt 

En af de fisk, der i særlig grad fiskes efter, er den atlantiske laks. Atlantisk laks vandrer fra det europæiske og det nordamerikanske kontinent til de grønlandske kyster for at finde føde. Den vandrer normalt ikke længere nordpå end Diskobugten på vestkysten og Ittoqqortoormiit på østkysten.

Er du erhvervsfisker, skal du altid have en fiskerilicens for at kunne drive fiskeri efter laks.
Er du fritidsfisker skal du altid have en fiskerilicens.

 

Betingelser 

1. Du skal altid have en fiskerilicens for at kunne drive erhvervsmæssigfiskeri eller fritidsfiskeri for kvoterede og regulerede fiskearter.

2. Du skal overholde reglerne om fiskefartøj:

 • Hvis dit fiskefartøj er under 6 m lang, skal den være godkendt som erhvervsfartøj.
 • Er du ny ansøger, skal dit fiskefartøj over 6 meter have en nationalitetsbevis og målebrev som sendes sammen med ansøgningen til et fiskerilicens.
 • Har du tilføjet endnu et nyt fartøj i din fiskeri sendes nationalitetsbevis og målebrev sammen med din ansøgning til fiskerilicens.
 • Til laksefiskeri må fartøjet højest have en længde på 12,8 meter eller (42 fod)

3. Du skal overholde reglerne om fiskerimetode:

 • For erhvervsfiskere:
  • Du må fiske efter laks med krog og garn, der har en maskestørrelse på mindst 140 mm.
  • Dit farttøj er op til 6 meter eller 12,8 meter (42 fod)
  • Du må bruge laksegarn som er 2000 knuders garn, hvis maskestørrelse er mindst 140 mm. i strakt mål.
 • For fritidsfiskere:
  • Du må fiske efter laks med fiskestang, garn og krog.
  • Du må kun bruge 1 stk. lakse garn 2000 knuders garn, hvis maskestørrelse i strakt mål er mindst 140 mm.

4. Alle dine laksefangster skal rapporteres til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK.) Dette gælder også fritidsfiskere.


Du kan læse om betingelserne for at fiske efter andre fiskearter

 

Ansøgning om fiskerilicens 

Ansøgninger til fiskerilicenser sker hos ens hjemkommune.

Du skal henvende dig til din kommune for at ansøge om erhvervs- eller fritidslicens til laks.

Ansøgningen sendes til APNN fra kommunen.

Hent ansøgning om licens til kystnært fiskeri efter laks

For at får udstedt en lakselicens for 2019 kræver det at man har fremsendt fangstrapportering fra 2018 også selv hvis man ikke har fanget noget, dette gælder både for erhvervsfiskere og fritidsfiskere.

Du kan læse mere om fiskerilicenser her

Fangstmeddelelse og rapportskema 

Du (erhvervsfisker eller fritidsfisker) skal meddele din fangst til GFLK@nanoq.gl.
Også selvom du ikke har fanget noget.

Alle dine laksefangster skal rapporteres til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK), hver gang du har røgtet dit garn eller fanget laks med krog eller stang. Dette gælder både erhvervsfiskere og fritidsfiskere.

Klik her for at gå direkte til online rapportering.

Klik her for at finde Laksejournalen, som du kan printe og udfylde.

 

Fiskeriperiode 

Fiskeriet starter den 1. september og slutter senest den 31. oktober.

Eller det kan slutte før tid, hvis kvoten allerede er opfisket inden.

Når kvoten opfiskes før 31. oktober, stoppes fiskeriet med det samme og meddeles via en pressemeddelelse.

Salg af laksfangst 

 • For fritidsfiskere:
  • Du kan fiske efter laks til eget forbrug.

 • For erhvervsfiskere:
  • Du kan sælge din fangst til Brættet.

Klage 

Hvis man mener, at man har fået uberettiget afslag, kan man klage til apnn@nanoq.gl.

Kommune Qeqertalik
Niels Egedesplads 1
Postbox 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
Fax: (+299) 89 15 22
E-mail: qeqertalik@qeqertalik.gl
Hjemmeside: www.qeqertalik.gl

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apnn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl