airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fiskeri efter krabber

Generelt 

Et af de skaldyr, der i særlig grad fiskes efter, er den store grønlandske krabbe. Den store grønlandske krabbe lever langs vestkysten. Den lever blandt andet af krebsdyr, muslinger, snegle og mindre krabber.

Er du erhvervsfisker, skal du altid have en fiskerilicens for at kunne drive fiskeri efter krabber.

Er du fritidsfisker, skal du ikke have en fiskerilicens for at fiske efter krabber til eget forbrug.

Erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber er delt op i kystnært og havgående fiskeri.

Betingelser 

Det er kun tilladt at fiske efter krabber med tejner med halvmasker over 70 mm. Du må kun fange hankrabber, som er mindst 10 cm over rygskjoldet.

Krabber skifter skjold for at vokse. Det betyder, at der er perioder, hvor krabberne er bløde. Hvis der er over 20 % bløde krabber i en fangst, skal fiskeriet standses og eventuelt flyttes til et andet område.

Hunkrabber må ikke beholde og må genudsættes.

Driver du havgående krabbefiskeri, må du højest fiske med 100 tejner i én lænke ad gangen.

Som fritidsfisker må du højest fiske efter krabber med 3 tejner.

Ansøgning om fiskerilicens 

Kystnært fiskeri
For at fiske efter krabber skal du som erhvervsfisker altid have en fiskerilicens.

Ansøgning om licens til kystnært erhvervsfiskeri efter krabber

Du skal sende din ansøgningen til aalisa@nanoq.gl

Havgående fiskeri
For at drive havgående fiskeri efter krabber skal du altid have en fiskerilicens hertil.

Du skal henvende dig til din hjemkommune og sende din ansøgning til havgående fiskeri efter krabber til apn@nanoq.gl eller henvende dig til Departementet for Fiskeri og Fangst.

Du kan læse mere om fiskerilicenser her

Kvoter og forvaltningsområder 

Kystnært fiskeri
Der er 6 forvaltningsområder for det kystnære fiskeri efter krabber, hvor der årligt blive fastsat en kvote:
• Forvaltningsområde Upernavik
• Forvaltningsområde Diskobugt-Uummannaq
• Forvaltningsområde Sisimiut
• Forvaltningsområde Maniitsoq-Kangaamiut
• Forvaltningsområde Nuuk-Paamiut
• Forvaltningsområde Narsaq-Qaqortoq

Driver du kystnært krabbefiskeri i et af disse 6 områder, må du højest fiske ved 2 forvaltningsområder pr år med 50 tejner i én lænke ad gangen. Krabbelicenser til et af disse 2 forvaltningsområder skaffes ved ansøgning via din hjemkommune.

Havgående fiskeri
Det havgående krabbefiskeri er ikke inddelt i forvaltningsområder, men skal foregå udenfor basislinjen. Dog er der en række områder, hvor der ikke må drives krabbefiskeri.

De områder som de havgående krabbefiskere ikke må være i er følgende:
Aasiaat krabbekassen (se bilag 6)
Sisimiut krabbekassen (se bilag 5)
Maniitsoq/Kangaamiut krabbekassen (se bilag 4) og
Paamiut krabbekassen (se bilag 3)

Klage 

Hvis man mener, at man har fået uberettiget afslag, kan man klage til apn@nanoq.gl.

Kommune Qeqertalik
Niels Egedesplads 1
Postbox 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
Fax: (+299) 89 15 22
E-mail: qeqertalik@qeqertalik.gl
Hjemmeside: www.qeqertalik.gl

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apnn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl