airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Qeqertalik søger 1 tolk / oversætter til ansættelse

Kommune Qeqertalik´s hovedkontor INUA søger 1 tolk/oversætter til ansættelse pr. 1. april 2019 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
1. marts 2019
Sted/Afd:
Aasiaat
Tiltrædelsesdato:
1/4-19 eller efter nærmere aftale
Løn:
Gældende overenskomst

Afsnit 1 

Kommune Qeqertalik er en ny kommune, der blev dannet pr. 1. Januar 2018. En ny organisationsstruktur blev indført ved dannelsen af den nye kommune og forskellige termer, der aldrig har set lyset blev også taget i brug. Nu har du mulighed for at søge til at deltage i brugen af udfordrende termer, som du også kan have mulighed for at have indførelse på.

Opgaver:

 • Skriftlige oversættelse, tolkning og simultantolkning
 • Simultantolkning ved politikermøder
 • internt og eksternt simultantolkning, primært i sprogene grønlandsk og dansk
 • uddelegering af opgaver i samarbejde med hovedkontoret
 •  Oversættelse ved brug af translatormaskine TMS

Vi forventer, at du:

 • Uddannet tolk/oversætter eller kvalificeret, som samtidig kan dokumenteres.
 • Kendskab til EDB på brugerniveau.
 • Administrationsmæssige evner.
 • Evner til selvstændigt arbejde.
 • Evner til at gennemføre uddelegerede opgaver, fleksibelt.
 • Gode samarbejdsevner, udadvendt, kollegial og humoristisk.
 • Har erfaring med oversættelse ved brug af TMS

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • Er Serviceminded, nytænkende, og har et godt humør
 • Har ordensans
 • Er selvstændig, og kan bevare overblikket også i pressede situationer
 • Kan samarbejde på tværs af organisationen.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

Der kan til stilling kunne anvises personalebolig, for hvilken betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet.

Information:

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Sekretariatschef Alida C. Rafaelsen tlf. 387069, e-mail alra@qeqertalik.gl

Ansøgningen, mærket med ”Tolk”, bilagt kopi af uddannelsesbevis, tidligere beskæftigelser og udtalelser skal være HR-afdelingen i hænde senest, den 01. marts 2019, og skal sendes til: qeqertalik@qeqertalik.gl

Eller til denne:

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat