airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

GENOPSLAG: Barselsvikar for Sygeplejefaglig Stedfortræder for Forstanderen på Alderdoms- og Plejehjemmet, Aasiaat

Den Integrerede Kommunale Plejeordning, Alderdoms- og Plejehjemmet, Aasiaat, søger en sygeplejerske eller en sundhedsassistent som barselsvikar for Sygeplejefaglig Stedfortræder for Forstanderen.
Ansøgningsfrist:
22. januar 2020
Sted/Afd:
Aasiaat
Varighed:
1. december 2019 - 30. september 2020.
Tiltrædelsesdato:
Snarest eller efter aftale.
Løn:
Ifølge aftale.

Den Integrerede Kommunale Plejeordning, Alderdoms- og Plejehjemmet, Aasiaat, søger en sygeplejerske eller en sundhedsassistent som barselsvikar for Sygeplejefaglig Stedfortræder for Forstanderen (en sygeplejefaglig leder på alderdomshjemmet) i perioden 1. dec. 2019-30. september 2020, eller efter aftale.

”Den Integrerede Kommunale Plejeordning” er en sammenlægning af kommunens Plejehjem + hjemmehjælp.

Sygeplejersken ved Plejehjemmet er den dagligt sygeplejefagligt ansvarlige, og er dermed ”Sygeplejefaglig Stedfortræder” for Forstanderen.

Dit ansvarsområde som afdelingsleder dækker over en kapacitet på 34 beboere og 1 aflastningsklient, fordelt i 3 Beboergrupper - samt et plejepersonale, der tæller i alt 24 medarbejdere, såvel faglærte som ikke-faglærte.

Ledergruppen tæller: Sygeplejefaglig Stedfortræder, Adm. Stedfortræder, Leder af Hjemmeplejen samt Forstander og hj. hj. lederen.

Ansvarsområde:

Daglig ledelse af personale samt det daglige ansvar i.f.t. sundheds- og sygeplejefaglige opgaver i.f.t. den enkelte beboer, herunder ansvaret for det kliniske område.

Vore forventninger til dig:

 • Dine daglige arbejdsrutiner tilrettelægger du selv, og du skal på alle områder være den ledende, styrende og opsøgende i.f.t. det målrettede sundheds- og sygeplejearbejde.
 • Du skal kunne lide en travl arbejdsdag, tilsat ”rådighedsvagten” - (= døgnvagt fra hjemmet m. tilkald) - flere dage ad gangen.
 • Du skal være den, der inspirerer til at videreudvikle, udforme og fastholde nogle gode pleje- og omsorgstraditioner, under hensyntagen til de grønlandske forhold
 • At du er dobbeltsproget, at du taler og skriver både på grønlandsk og på dansk.

Primære opgaver, vore forventninger:

 • Planlægning / udvikling / evaluering af den overordnede sundheds- og sygepleje.
 • Løbende tilsyn med vurdering samt opfølgning af den udførte sundheds- og sygepleje i.f.t. den enkelte beboer.
 • Forberede og afvikle stuegang. Medicinalansvarlig
 • Bestilling og administration af sygeplejeartikler + medicin.
 • Videreformidle behov for indlæggelse eller amb. Behandling / us. På sygehuset
 • Videreformidle behov for fysioterapi og aktivering.
 • Introduktion / oplæring af nye medarbejdere.
 • Undervisning / supervision / udvikling af personalet samt elever.
 • Udvikling af elevernes praktikuddannelse i alderdoms- og Plejehjemmet.
 • Deltager v/behov i pleje- og omsorgsopgaver hos den enkelte beboer.

Løn- og ansættelsesforhold:

Stillingen er aflønnet efter gældende overenskomster.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til telefon 89 47 34

Ansøgningsfrist: 22. januar 2020

Ansøgning skal være vedlagt, CV, uddannelsesbevis, straffeattest, tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af kursusbeviser evt. udtalelser m.v.

Skriftlig ansøgning fremsendes senest den 22. januar 2020 til:

Email: HR@qeqertalik.gl

Tryk her for at se andre ledige stillinger.