airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Familiehuset i Kangaatsiaq søger miljøarbejder

Miljømedarbejderens opgaver vil være forebyggende virksomhed blandt børn- og unge samt familier i Kangaatsiaq by, og din nærmeste foresatte vil være afdelingsleder for Familiehuset i Kangaatsiaq.
Ansøgningsfrist:
28. juli 2020
Sted/Afd:
Kangaatsiaq
Tiltrædelsesdato:
1. august 2020
Løn:
Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Kangaatsiaq søger miljøarbejder pr. 1. august. 2020


Miljømedarbejderens opgaver vil være forebyggende virksomhed blandt børn- og unge samt familier i Kangaatsiaq by, og din nærmeste foresatte vil være afdelingsleder for Familiehuset i Kangaatsiaq.


Miljømedarbejderen skal arbejde tæt sammen med familievejleder samt forebyggelseskonsulenten og fritidslederen. Disse medarbejdere skal indbyrdes sørge for at strukturere deres arbejdsopgaver.


Vi ønsker en person som kan arbejde selvstændigt, loyalt og som har gode kommunikative egenskaber, samt en person som er stabil både arbejdsmæssigt og psykisk.

Som miljøarbejder vil du bl.a. arbejde med følgende opgaver:


• Miljøarbejderen skal følge med i barnets/den unges dagligdag og lægge deres arbejde med udgangspunkt i vedkommendes problemer.
• Miljømedarbejderen skal undersøge barnets/den unges omgivelser og finde ud af hvor vedkommendes problemer er, ligesom miljømedarbejderen sammen med socialforvaltningen og vedkommendes forældre skal forsøge at løse barnets den unges problemer.
• Hvis klienten har begået kriminalitet skal miljømedarbejderen med udgangspunkt i vedkommendes fritids-interesser forsøge at lave nogen sunde tiltag for personen.
• Hvis barnet/den unge er omsorgssvigtet af sine forældre skal miljømedarbejderen sørge for at vedkommende kommer på skole/arbejde.
• Miljømedarbejderen skal sørge for at klienten er hygiejnisk samt at vedkommende bliver bespist tilfredsstillende.
• Hvis klientens forældre/plejeforældre ikke har resurser nok skal miljømedarbejderen sørge for at komme i kontakt med klientens skole-/arbejdsplads.
• Miljømedarbejderen skal efter behov samarbejde med sundhedsvæsenet, politiet og forebyggende virksomheder.
• Miljømedarbejderen skal realisere handlingsplaner.

Du skal regne med skiftende arbejdstider, alt efter hvad barnet/den unge har behov for.

Løn- og ansættelsesvilkår:


Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stilling ikke kunne anvises personalebolig.

Uddannelse /krav:

At du er uddannet socialrådgiver, pædagog eller politi, men dette er ikke et krav. Vi ligger vægt på at du har erfaring indenfor børne og unge området og at du er villige til at skabe trygge rammer og omgivelser for børn og unge.


Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.


Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Familiehusets leder på telefon 387109 e-mail anfl@qeqertalik.gl

Ansøgningsfrist:


Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse CV, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være Kommune Qeqertalik HR-afdelingen senest den 28. juli. 2020

Ansøgning sendes til:


Kommune Qeqertalik Kangaatsiaq
HR-afdelingen
Postboks 80
3955 Kangaatsiaq

 


Eller pr. mail til:

hr@qeqertalik.gl