airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udbudsskrivelse: ny skole i Kangaatsiaq.

Kommune Qeqertalik udbyder en ny skole i Kangaatsiaq i offentlig
licitation.
15. november 2019
Opgaven omfatter: Ny skole i Kangaatsiaq
Arbejderne udbydes i hovedentreprise med følgende opdeling:

1. Jordarbejder
2. Murer- og betonarbejder
3. Tømrerarbejder
4. Snedkerarbejder
5. Gulvbelægningsarbejder
6. Malerarbejder
7. VVS-arbejder
8. El-arbejder

Tilbuddet skal afgives på grundlag af udbudsmaterialet, som omfatter følgende :

1. SB, dateret 01.10.2019 for: Ny skole i Kangaatsiaq.
2. SA, dateret 01.10.2019 for: Ny skole i Kangaatsiaq.
3. Tilbudsblade med fordelingslister.
4. Tegninger dateret 01.10.2019.
5. Evt. rettelsesskrivelser.

Tildelings kriterier
Arbejdet vil blivet tildelt efter kriteriet laveste pris
Se nærmere i SB for arbejdet
Udbudsmaterialet kan bestilles på jkr@masanti.gl.

Tilbudsgiver skal registrere sig hos Masanti så meddelelse om evt. rettelser kan
fremsendes til tilbudsgiver

Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes skriftligt eller med mail til Masanti A/S, Ilulissat,
bsp@masanti.gl.
Spørgsmål modtaget senere end den 08.12.2019 kan ikke forventes besvaret inden
licitationen.

Licitation afholdes d. 18.12.2019 kl. 14:00 hos:

Masanti A/S
Suulunnguup aqquserna 21B
3950 Aasiaat

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

På bygherrens vegne
Masanti A/S