airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Få hjælp til Offentlig Digital Post

Generelt 

Offentlig Digital Post bliver obligatorisk for alle borgere, 15 år og opefter, den 1. januar 2021.

Du kan finde vejledninger til hvordan du opretter og bruger digital post ved at læse ”Sådan bruger du e-Boks” her på sullissivik.gl

Har du udfordringer med at benytte digital post, kan du få hjælp omkring:

 • Fuldmagt til læseadgang
 • Fritagelse fra digital post

Få hjælp på borgerservice til Offentlig Digital Post
Borgerservicemedarbejderne i kommunen står klar til at rådgive dig, hvis du har brug for hjælp eller sidder inde med spørgsmål omhandlende Offentlig Digital Post.

Borgerservice kan hjælpe dig med følgende:
 • Hjælp med at anskaffe NemID
 • Hjælp med at oprette en e-Boks konto
 • Hjælp til at give fuldmagt til læseadgang til en pårørende
 • Hjælp til at blive fritaget
 • Hjælp til at udfylde blanketter

Hvis du ikke kan møde op i borgerservice
Hvis du ikke kan møde op i borgerservice og udfylde blanketten for læseadgang eller fritagelse, kan en anden person gøre det for dig som repræsentant. Personen skal have en skriftlig godkendelse fra dig, med fuldmagt på at kunne udfylde blanketten om læseadgang eller fritagelse.

 

Betingelser 

Fuldmagt til læseadgang
Hvis du ønsker at give en anden person fuldmagt til at læse din digitale post på e-Boks, er det vigtigt, at det er en person du stoler på. Det kan for eksempel være en pårørende eller nær ven.

For at kunne give og modtage læseadgang til digital post på e-Boks, skal giver og modtager af læseadgang have en e-Boks.

Fritagelse for Digital Post
Bemærk! Muligheden for at blive fritaget bliver først gældende når lovgivningen træder i kraft.

Har du ikke nogen, du kan give fuldmagt til læseadgang til, kan du søge om at blive fritaget fra at modtage Offentlig Digital Post.

Du skal opfylde ét af følgende kriterier, for at blive fritaget:

 • Født før 1. januar 1950
 • Have en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse
 • Ikke have adgang til en computer eller andet elektronisk udstyr med internetforbindelse
 • Ikke længere har fast bopæl i Grønland
 • Har sprogbarriere
 • Ikke kan skaffe NemID eksempelvis pga. ophold i udlandet
 • Har bopæl i et område, hvor der ikke er adgang til internetforbindelse

 

Ansøgning 

Fuldmagt til læseadgang
Du kan gøre følgende, for at give en anden person læseadgang:

 1. Giv selv en læseadgang gennem din e-Boks
  For at give en anden person læseadgang til din digitale postkasse, kan du gøre det gennem din e-Boks.
  Du finder vejledning til Giv læseadgang til andre ved at klikke her Sådan bruger du e-Boks.

 2. Udfyld en blanket hos borgerservice
  For at give en anden læseadgang, kan du og den person, du vil give læseadgang, møde op i borgerservice, og udfylde en blanket.
  Ved aflevering af blanketten til borgerservice, skal I fremvise gyldig legitimation.

Fritagelse for digital post
For at anmode om at blive fritaget, skal du møde op hos borgerservice, og udfylde en anmodningsblanket som kommunen giver til dig.

Ved aflevering af blanketten til borgerservice, skal du fremvise gyldig legitimation.

 

Gyldig legitimation 

Du skal anvende én af nedenstående gyldig legimitation, når du møder op i borgerservice, og vil udfylde blanketten for læseadgang eller fritagelse:

 1. Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS-land, Grønland eller Færøerne
 2. Pas udstedt af en offentlig myndighed i den fysiske persons hjemland
 3. Forsvarets identitetskort udstedt i Danmark
 4. NATO-pas
 5. Politilegitimationskort udstedt i Danmark
 6. Opholdstilladelse eller opholdskort med billede udstedt i Danmark
 7. Danske pengeinstitutters ID-kort
 8. Nationalt identitetskort med billede udstedt af en offentlig myndighed i den fysiske persons hjemland, og som kan anvendes som rejsedokument i Schengen-lande

Hvis du ikke kan fremvise borgerservice et af ovennævnte legitimationer, kan du i stedet bruge to af følgende papirer.

Mindst ét af dem skal indeholde dit personnummer:
 • Bopælsattest.
 • Dåbs- og navneattest.
 • Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen.
 • Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse, som maksimalt på være 3 måneder gammel.

 

Procedurer 

Fuldmagt til læseadgang
Når du har udfyldt blanketten for læseadgang i kommunen, vil kommunen behandle din sag. Når læseadgangen bliver oprettet, vil du blive kontaktet af borgerservice.

Fritagelse for digital post
Når du har udfyldt anmodningen om fritagelse i kommunen, vil borgerservice vurdere din sag og efterfølgende kontakte dig, ift. om du bliver fritaget eller ej.

 

Kontakt 

Hjælp os med at blive bedre til at hjælpe dig. Har du spørgsmål eller brug for vejledning, kan du skrive en e-mail til Digitaliseringsstyrelsen på:

digitalpost@nanoq.gl

Skriv ”e-Boks” i emnefeltet.

 

Læs også