airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

MISI Qeqertalik

Meeqqanut Inuusuttunullu SIunnersuisarfik                                                                                                                              MISI Qeqertalik - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning                                                                                                          Lokalitet: Aasiaat

 

MISI Qeqertalik er et rådgivningscenter om børn og unge fra 0-18 år. MISI består af pædagogiske konsulenter og psykologer. Vi arbejder med forældre, værger, lærere, pædagoger og andre voksne, der har med børn og unge at gøre. Man kan henvende sig både på grønlandsk, dansk og engelsk. En henvendelse til MISI kan ske på baggrund af et barn, som f.eks. har udfordringer indenfor: 

  • Trivsel

    Måske oplever du, et barn som er trist, ensomt, bliver mobbet eller sørger over tabet af et nærtstående familiemedlem eller pga. forældrenes skilsmisse. 

  • Adfærd

    Måske oplever du, et barn som har svært ved krav og grænser, et barn som får raserianfald eller har andre adfærdsudfordringer. 

  • Samspil

    Måske oplever du, et barn som har udfordringer ved at være sammen med andre børn eller udfordringer ved at finde venner. Der kan også være tale om udfordringer i forhold til opdragelse, forældre-barn relationer, grænsesætning osv. 

  • Udvikling

Måske oplever du, et barn som kan have nogle udviklingsmæssige udfordringer i forhold til andre børn på samme alder. Barnet kan f.eks. have sproglige-, motoriske- og/eller indlæringsudfordringer. 

Det er nu muligt at komme til MISI Qeqertalik til åben anonym rådgivning hver torsdag i tidsrummet 13.00 – 15.00. 

"Det er vigtigt for os i MISI Qeqertalik, at dem som henvender sig til os altid føler sig i trygge hænder, respekteret og godt mødt"

 

MISI Qeqertalik har åbent mandag til fredag i tidsrummet 09.00 til 15.00. Man kan henvende sig ved at møde op i MISI i dette tidsrum eller via nedenstående kontaktmulighed.

 

MISI Qeqertalik
Frederik Lyngesvej 19
3950 Aasiaat
Telefon: 38 73 17
Mail: MISI@qeqertalik.gl