airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Sundhedsvæsenet og erstatning

Generelt 

Du kan anmode om erstatning, når:
• en sundhedsperson har begået en fejl i forbindelse med den sundhedsfaglige behandling af dig
• du har fået medhold i din patientklage om, at der er blevet begået en sundhedsfaglig fejl, og
• du har lidt en personskade, som er en direkte følge af den begåede sundhedsfaglige fejl

Du kan kræve erstatning for:
• Tabt arbejdsfortjeneste
• Svie og smerte
• Varige mén
• Erhvervsevnetab
• Tab af forsørger
• Helbredsudgifter og andet tab som følge af fejlbehandlingen

Visse erstatningsposter kræver, at der er lidt et økonomisk tab.

 

Betingelser 

Privat behandling
Hvis du har opsøgt en privat sundhedsudbyder, en alternativ behandler eller lignende kan du ikke kræve erstatning fra det offentlige.

Undtaget herfra er klage over privat praktiserende tandlæger.

Begrænsninger
Du skal endvidere være opmærksom på, at du helt eller delvist kan miste retten til erstatning, hvis du selv bærer en del af skylden for skadens indtræden, eller hvis du ikke har gjort, hvad der var muligt for at begrænse dit tab.

Du kan ikke få dobbelt erstatning for samme skade. Hvis du f.eks. har fået dækket tabt arbejdsfortjeneste gennem en forsikringsordning, kan du ikke også kræve tabet dækket hos sundhedsvæsenet.

Du kan heller ikke opnå erstatning for ulemper og ubehag forbundet med behandlingen af dig.

 

Ansøgning 

Du kan søge erstatning ved at sende dit krav til:

Departementet for Sundhed
Imaneq 1A - 401
Postboks 1160
3900 Nuuk

E-mail: pn@nanoq.gl

Erstatningsbegæringen skal indeholde en opgørelse af de udgifter, du ønsker erstattet, såfremt disse kan gøres op på nuværende tidspunkt.
Vedlæg om muligt dokumentation for de udgifter, du ønsker erstattet.

Forældelse
Erstatningskrav forældes efter 5 år. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du fik eller burde have fået kendskab til skaden. Hvis du ikke har anmeldt skaden inden fristens udløb, kan vi ikke behandle din sag.

 

Patientklage 

Du kan indbringe dit erstatningskrav samtidigt med, at du indbringer en patientklage vedrørende den sundhedsfaglige behandling.

Du kan læse mere om, hvordan man indbringer en patientklage i artiklen: Patientklage.

Se også www.peqqik.gl

Læs også

Departementet for Sundhed
Imaneq 1A - 401
Postboks 1160
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 55 05
E-mail: pn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl