airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tilkud

Tilskuds forretningsorden for Lokaludvalget

Tilskuds forretningsorden for Lokaludvalget

Formål

Inatsisartutlov nr. 15, af. 6. juni, 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed

Stk. 1. Lokaludvalget skal styrke lokaldemokratiet ved at fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem lokalområdets beboere, foreninger, kommunale politikere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.

§ 2. Krav til ansøgning om tilskud

Stk. 1. Ansøgning skal indsendes ti lokal fritidsinspektør senest 7 dage før udbetaling af tilskud af hensyn til sagsbehandling. Hvis ansøgningsfristen ikke overholdes kan foreningen risikere at få afslag på ansøgningen.

Stk.2. Lokaludvalget giver ikke tilskud til arrangementer med alkohol udskænkning.

§ 3. dokumentation for forbrug af tilskudsmidler

Stk. 1 Senest 1 måned efter aktivitetens afholdelse afleveres et regnskab til Lokaludvalget

Stk. 2. Såfremt hele eller dele af tilskuddet ikke brug i overensstemmelse med formålet angivet i tilskudsansøgningen skal ubrugte midler tilbagebetales til Lokaludvalget.

Stk. 3. Hvis ubrugte midler ikke tilbagebetales skal der gives afslag på nye ansøgninger indtil de ubrugte midler bliver udbetalt fra foreningen til Lokal udvalget