airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udvalg for Erhverv, Råstoffer og Turisme

Udvalget for Erhverv, Råstoffer og Turisme har 5 medlemmer.

Udvalg for Erhverv, Råstoffer og Turisme varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder:

 • Erhvervsuddannelser
 • Kommunale erhvervsengagementer
 • Varetagelse af servicekontrakten med erhvervsudviklingsselskabet
 • Koordinerende udvalg overfor erhvervslivets interesseorganisationer
 • Revalidering, arbejdsprøvning og aktivering
 • Arbejdsmarkedsydelser
 • Råstofområdet
 • Tilpasning af arbejdsstyrken til erhvervsstrukturens udvikling
 • Mobilitetsfremmende ydelser
 • Indberetning af ledighedsstatistik
 • Barselsdagpenge
 • Arbejdsskadeforsikring
 • Udefra kommende arbejdskraft
 • Drift af bygninger under udvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen via økonomiudvalget om:

 • Kommunens erhvervspolitik
 • Kommunens arbejdsmarkedspolitik
Medlemmer