airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Valg

Valg 2021. Valg til Kommunalbestyrelsen, Bygdebestyrelsen og til Menighedspræsentationer. 

Tirsdag den 6. april 2021 er der valg til Inatsisartut, Kommunalbestyrelse, Bygdebestyrelse og Menighedspræsentationer i Kommune Qeqertalik, i alle valgsteder fra kl. 09:00-20:00.

Du har kunnet brevstemme siden 1. januar 2021.

Antal stillere til valglisten: 

Antal personer der skal vælges til kommunalbestyrelse:

 • Der skal vælges 15 medlemmer til kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik.

Antal personer der skal vælges til bygdebestyrelse:

 • Iginniarfik og Attu skal have fælles bygdebestyrelse, med tre medlemmer.
 • Ikerasaarsuk, Niaqornaarsuk og Kangerluk skal have fælles bygdebestyrelse, med fem medlemmer.
 • Kitsissuarsuit, Akunnaaq og Ikamiut skal have fælles bygdebestyrelse, med fem medlemmer.

Antal personer der skal vælges til menighedspræsentationer:

 • Aasiaat, 5.
 • Qeqertarsuaq, 3.
 • Qasigiannguit, 5.
 • Kangaatsiaq, 4.
 • Attu, 3.
 • Iginniarfik, 3.
 • Ikerasaarsuk, 3.
 • Niaqornaarsuk, 4.
 • Akunnaaq, 3.
 • Kitsissuarsuit, 3.
 • Ikamiut, 3.

Antal stillerede til valglisten: 

Til personer som stiller op til  Kommunalbestyrelsen, udenfor partier samt kandidatforbund:

Hvem kan opstille til kommunalbestyrelsen?
Enhver der har opfyldt kravene til valget.

I henhold til § 17, stk. 1 skal anmeldelse af kandidater, som opstiller uden for et opstillingsberettiget parti, skal være underskrevet af mindst 10 af valgkredsens vælgere som stillere. Underskrifterne kan fremgå enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne.

Valg til bygdebestyrelsen:
I henhold til § 65, stk. 2  Med hensyn til kandidatanmeldelse m.v. finder reglerne i §§ 14-21 tilsvarende anvendelse.

Valg til menigheden:
I henhold til § 74, stk. 3 skal Der være mindst 5 stillere for hver kandidat. Kun personer, der har valgret til menighedsrepræsentationen, kan være stillere.

Den pågældende lov er Inatsisartut lov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.

Tidsfrist for aflevering af valglister: 

Til kandidater for Kommunalbestyrelsen:
Anmeldelse af kandidater sker ved udfyldning af valgliste. Meddelelsen skal afleveres til valgbestyrelsen senest den 23. februar 2021, kl. 12:00.

Hent udfyldningsskemaet som kandidat til Kommunalbestyrelsesvalget her (1).

Hent udfyldningsskemaet til partikandidater til Kommunalbestyrelsesvalget her (2).

 Til kandidater til bygdebestyrelser:
Anmeldelse af kandidater skal være indgivet til afstemningslederen i bygden senest den 23. marts 2021 kl. 12.00, og det sker ved udfyldning af anmeldelsesskemaet.

Hent udfyldningsskemaet til anmeldelse som kandidat til bygdebestyrelsen her (3).

Hent udfyldningsskemaet til partikandidater til bygdebestyrelsen her (4).

 Til kandidater til valg af menighedspræsentationer:
Anmeldelse af kandidater til menigheden sker ved udfyldning af anmeldelsesskemaet. Anmeldelse af kandidater skal være indgivet afstemningslederen senest  den 9. marts 2021, kl. 12:00.

Hent udfyldningsskemaet til anmeldelse som kandidat til menigheden her (5).

 

Fastsættelse af dato til valget: 

Valg til Inatsisartut, Kommunalbestyrelse, Bygdebestyrelse samt til menighedspræsentationer sker den 6. april 2021, i tidsrummet kl. 9:00 til 20:00.

Valgsteder og afstemningsledere:

By/Bygd

Afstemningsleder

Valgsted

Kangaatsiaq

Karen T. Jessen

Sullissivik Kangaatsiaq

Attu

Ane Ludvigsen-Nielsen

Illu Sullivik

Iginniarfik

Dorthea Isaksen

Sullissivik Iginniarfik

Ikerasaarsuk

Paneeraq Inûsugtok'

Forsamlingshuset

Niaqornaarsuk

Petrine Joelsen

Forsamlingshuset

Aasiaat

Otto Sandgreen

Aasiaat Forsamlingshuset

Kitsissuarsuit

Paninnguaq Larsen

Sullissivik

Akunnaaq

Anna S. Nielsen

Sullissivik

Ikamiut

Tupaarnaq Johansen

Sullissivik

Qasigiannguit

Søren H. Lange

Kommunekontor

Qeqertarsuaq

Ane Sofie Angubesen Mølgaard

Kommunekontor mødesal

Kangerluk

Eleonora Lukassen

Forsamlingshuset


Hvem har valgret? 

Enhver der opfylder nedennævnte har valgret:

 • Enhver der på valgdagen er fyldt 18 år.
 • Har fast bopæl i Kommune Qeqertalik seneste 6 uger før valget.
 • Har dansk indfødsret.
 • Har fast bopæl i Grønland mindst 6 måneder, eller har boet i rigsfællesskabet mindst 3 år og har fast bopæl mindst i 6 måneder i Grønland før valget.

Du har mulighed for at søge om bevarelse af valgret, hvis du har opfyldt nedennævnte:

 • Opholder sig udenfor Grønland i uddannelsesøjemed.
 • Opholder sig udenfor Grønland af helbredsmæssige årsager.
 • Opholder sig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som folketingsmedlem.
 • Opholder sig udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre.
 • Opholder sig udenfor Grønland og kan sidestilles til ovennævnte. 

 Ansøg om valgbevarelse ved at udfylde den (6), og sende den til qeqertalik@qeqertalik.gl

 

 

Valgbestyrelsens offentliggørelse af kandidatliste. 

Kandidater til Kommunalbestyrelsesmøde.

[Kandiater til Menighedspræsentation. ]

Kandidater til fælles Bygdebestyrelser:

Her finder du masser af nyttige oplysninger, hvis du vil stille op til eller afgive din stemme til Inatsisartutvalg, Kommunalbestyrelsesvalg eller Folketingsvalg.