airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Budget 2018

1. december 2017

Budget 2018 er det første budget for den nye Kommune Qeqertalik.

Visionen for den nye kommune er en ligeværdig udvikling af alle bostederne i kommunen med borgernes behov og ønsker som udgangspunkt.

Der er mange love og regler, der sætter rammerne for, hvordan en kommune skal drives – men indenfor de rammer vil vi lytte til de borgere der bor i de enkelte bosteder og tage udgangspunkt i deres behov.

Vi vil skabe en organisation, der i højere grad end tidligere tager afsæt i grønlandsk kultur og er tilpasset grønlandske forhold.

Budgettet er udarbejdet på et tidspunkt, hvor der fortsat er mange usikkerheder – både i forhold til, hvilken kassebeholdning vi modtager fra Qaasuitsup Kommunia og i forhold til, hvordan vores organisation vil komme til at se ud.

Vi lægger derfor allerede nu op til, at der skal ske en grundigere analyse af vores økonomi frem mod første budgetopfølgning for 2018 (april/maj måned 2018).

Rammerne i form af vores indtægter er sat – og det er vores opgave som ledere og medarbejdere at få så mange af borgernes behov og ønsker opfyldt som muligt.

Vi vil udnytte vores geografi, natur, menneskelige ressourcer og digitale hjælpeværktøjer til at udvikle Kommune Qeqertalik til en endnu mere attraktiv kommune at bo, leve og gro i.

 

Ane Hansen

Formand for Overgangsudvalget

 

Budget 2018.pdf