airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kangaatsiaq: Forslag til kommuneplantillæg nr. 53

29. december 2017

Forslag til kommuneplantillæg nr. 53 for nyt teknisk område til natrenovation og dump i Kangaatsiaq er fremlagt i offentlig høring i perioden: 29.12.2017 til og med 26.02.2018. 

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre indretning og nybyggeri til natrenovationshus samt kontrolleret dump.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 26.02.2018.

KPT53_forslag.pdf