airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 52 for delområde A27 til ”Nyt standardkolligium” i Aasiaat

Kommuneplantillæg nr. 52 er endeligt vedtaget den 20.02.2018. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 20.02.2018 fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
20. februar 2018

Kommuneplantillæggets formål:

Kommuneplantillægget fastlægger overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre indretning og nybyggeri til boligformål i form af etageboliger til kollegieformål.

For at styrke læringsmiljøerne i Grønland har Selvstyret besluttet, at der skal opføres nye kollegier i 5 af landets uddannelsesbyer – bl.a. i Aasiaat. Byggeprocessen forventes at strække sig i etaper over en årrække.

Det nye kollegie i Aasiaat ønskes placeret i delområde C06 i den nordlige del af byen. Realiseringen af nyt kollegium med nye boliger forudsætter, at den eksisterende bebyggelse i området nedrives og at områdets anvendelse ændres fra centerformål i form af fælles formål til boligformål. Der udlægges således et nyt delområde benævnt A27 til dette formål.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

KPT52_vedtaget.PDF