airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

KOMMUNE QEQERTALIKS DIGITALE KOMMUNEPLAN 2018-30 SENDES I OFFENTLIG HØRING

Udvalget for INUA besluttede på deres møde 28. august 2018, at sende forslaget til kommuneplanen i 8 ugers høring i perioden 4. september – 30. oktober 2018.
5. september 2018
HVAD ER EN KOMMUNEPLAN?

Kommuneplanen er den bærende og helt afgørende plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i Kommune Qeqertalik.
Planen udarbejdes på baggrund af planloven. Planlovens formål er at sikre, at den sammenfattende planlægning forener samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og viser visionen for, hvor man gerne vil hen med den fysiske udvikling.

KOMMUNE QEQERTALIKS DIGITALE KOMMUNEPLAN 2018-30 

Forslaget er en delvis revision af den gældende kommuneplan, Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26, som besluttet i Planstrategi 2017, og som led i at kommuneplanen skal fornys hvert 4. år.
I kommuneplanforslaget er ændringer, der er foretaget gennem kommuneplantillæg i løbet af de sidste fire år, indarbejdet, således at denne er ajourført og opdateret.
Med denne revision af kommuneplanen er der primært sket en opdeling og opdatering som følge af kommunedelingen og justering af indholdet iht. planstrategien. Endvidere er der foretaget konsekvensrettelser for ny lovgivning og lignende, samt indarbejdet nye bestemmelser for arealtildelinger bl.a. for at der iht. kommunal bestyrelsens beslutning opkræves et gebyr for behandling af arealansøgninger, i henhold til kommunens til enhver tid gældende takstblad. 
Der er ikke indarbejdet nye projekter, nye byudviklingsområder eller andre større ændringer af byer, bebyggelser eller anlæg. Der er primært tale om en opdatering af det gældende plangrundlag. Forslaget udgør en samlet opdatering iht. planstrategien og udgør en ny samlet kommuneplan for den nye kommune.

FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN FINDES DIGITALT PÅ:

kommuneplania.qeqertalik.gl

Alle ændringer er opsummeret i dokumentet ’Hvidbogen’, som kan downloades her:
kommuneplania.qeqertalik.gl/dk/vision_og_hovedstruktur/planredegoerelse/
kommuneplania.qeqertalik.gl/gl/takorluukkat_aamma_pingaarnertut_iluseq/pilersaarutip_nassuiaatitaa/

KOMMENTARER, BEMÆRKNINGER ELLER INDSIGELSER

skal sendes til: plan@qeqertalik.gl
inden 30. november 2018

KLAGEVEJLEDNING

Ønsker man at klage over Kommunalbestyrelsens beslutning, skal klagen rettes til:

NAALAKKERSUISUT

Finansdepartementet
Landsplanafdelingen
Postboks 1037
3900 Nuuk

Klagen skal indgives senest 8 uger efter denne annoncering.