airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Angajoqqaanut meeqqerivimmiittuutilinnut

Kommune Qeqertalik
7. november 2018

Forsørgere til børn i Dagtilbud i Kommune Qeqertalik 

Angajoqqaanut meeqqerivimmiittuutulinnut
Kommune Qeqertalik

Forsørgere til børn
i Dagtilbud i Kommune QeqertalikULLOQ: 07-11-2018       ALL. NR. 2018-      JOUR NR.:          REF.: MACL

2018-mi meeqqerivinnut neqoroorutaasunut akiliinngiffeqartsitinissamut nalunaarut

Matumuuna nalunaarutigineqassaaq Kommunalbestyrelse aaliangersimammat, meeqqat
angajoqqaavinut meeqqerivimmiittuutilinnut, 2018-mi decemberi akiliinngiffiusassasoq.
Meeqqerivimmiittutilinnut tamanut, dagplejerimiittuutilinnut aammalu Skolepasning-
miittuutilinnut.Meddelelse om fri betaling til dagtilbud i 2018

Hermed meddeles det, at Kommunalbestyrelsen har besluttet, at alle forsørgere til børn i
daginstitutioner, hos dagplejere og i Skolepasning har fribetaling i december 2018.


Med venlig hilsen / Inussiarnersumik  inuulluaritsi

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Maren A. Clasen
Fagkoordinator
Kommune Qeqertalik Aasiaat