airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

OPSLAG UDBUDSRUNDE SKORSTENSFEJNING I QEQERTARSUAQ OG KANGERLUK

20. november 2018

HERMED ANNONCERES DER OM OFFENTLIG UDBUD
SKORSTENSFEJNING I QEQERTARSUAQ OG KANGERLUK

Materialer som skal bruges under udbudsrunden og er udarbejdet af forvaltningen for anlæg og miljø pr. 04.06.2018, er gældende ved dette udbudsrunde.

 Skorstensfejning_qeq_ (DA)udbudsgrundlag

 Tilbudsliste_QEQ_(DA)

Her i sagen drejer det sig KUN OM SKORSTENSFEJNING. Udgifter der er opstået ved udbudsrunden, skal betales af tilbudsgiveren.

Tilbuddet skal leveres pr. brev og tilbudsprisen skal være i danske kroner, derudover skal det være underskrevet samt virksomhed Skriftligt tilbud med angivelse af en kontant budssum i danske kr. samt navn, postadresse og telefon nr./e-mail, skal være i hænde:
Kommune Qeqertalik Qeqertarsuaq, Inoqarfik. Seneste frist for aflevering den: 03. Dec. 2018, kl. 15:00.

Tilbuddet skal indsendes i en lukket kuvert, med påskrift
”Må ikke åbnes af postafdelingen- Tilbud:
Skorstensfejning i Qeqertarsuaq og Kangerluk”

Tilbud vil være bindende og skal være ubetinget.

Tilbuddene vil blive åbnet, sammen med de interesserede tilbudsgivere, den 03. Dec. 2018, kl. 15:15.

Kommune Qeqertalik forbeholder sig ret til at forkaste alle modtagne bud.

Med venlig hilsen
Kommune Qeqertalik Qeqertarsuaq