airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

OPSLAG UDBUD SKORSTENSFEJNING I Qasigiannguit

HERMED UDBYDES I OFFENTLIG LICITATION SKORSTENSFEJNING I Qasigiannguit
30. november 2018

For udbuddet er gældende, de for udbuddet udarbejdede:

•    Udbudsmateriale og bilag udarbejdet af Inoqarfik 30. november 2018

Skorstensfejning_QAS_ (DA)

Tilbudsliste_QAS_(DA)

Arbejdet omfatter KUN SKORSTENSFEJNING. Alle omkostninger i forbindelse med arbejdet afholdes af tilbudsgiver.

Tilbud skal afgives skriftligt med angivelse af en kontant budsum i danske kr. og med navn, postadresse og telefon nr. eller email på det bydende firma, og skal være afleveret til:
Kommune Qeqertalik, Qasigiannguit afdeling, Inoqarfik senest.

Fredag den 21. december 2018, kl. 10:00

Tilbuddet skal afgives i lukket kuvert mærket

”Må ikke åbnes af postafdelingen – Tilbud: Skorstensfejning i Qasigiannguit”


Tilbud er bindende og skal være ubetinget og uden forbehold.
Tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være tilsted.

Kommune Qeqertalik forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.Med venlig hilsen
Kommune Qeqertalik, Inoqarfik

Nîsínguak’ Lundblad Geisler
Leder i Inoqarfik, Qasigiannguit