airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmesterens nytårstale 2019


2. januar 2019


Vi er nu kommet over det første år 2018 i Kommune Qeqertalik, hvor vi har givet os fuldt ud for at sikre og gode økonomiske rammer samtidig med har vi startet et tæt samarbejde mellem borgere og folkevalgte i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige planer.

Nu er vi kommet i det nye år, 2019, hvor vi føler at vi har taget vores arbejdstøj på og glæder for at lave opgaver. Vi har allerede småt begyndt at mærke vore vækstarbejde.

Kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik har indført en anderledes organisationsplan i forhold til andre kommuner. Organisationen har til formål at yde tættere borgerservice for ved at smidiggøre administrationsområdet og vores arbejdsmetode er tilpasset til vores kulturelle værdier og vores identitet samt verdensborgerskab.

Vi har i 2018 foretaget undersøgelse af borgernes levevilkår i Kommune Qeqertalik, vi fik også afklaret sagsbehandlernes arbejdsvilkår og deres arbejdsmetoder. Vi har også givet vore personalegrupper større kompetencer og ansvar med modkrav til at sætte større krav og spredning af opgaver.

Vi føler at afklaringsarbejdet og forundersøgelser i 2018 har resulteret i færre økonomiske udgifter og fornuftigere brug af midler. Forsikringer, der bliver udbetalt for kommunale materialer, der ikke anvendes længere i bygder og byer i vore kommune blev forbedret og dermed resulterede de i færre udgifter, der blev indgået nye aftaler for servicematerialer og disse gav også færre udgifter for kommunen. Vi har også konstateret at der plejede at være 150 syge medarbejdere i snit hverdag ud af 1000 medarbejdere i Kommune Qeqertalik, da vi undersøgte personaleområdet og at de kostede op til 75 mio. kr. om året for Kommune Qeqertalik.

Efter endt afklaringsarbejde begyndte vi at forbedre arbejdsmiljø og ansættelsesvilkår. Vi kan nu se at der bliver færre sygefravær hverdag. De eksempler jeg har nævnt viser at visionen om at bruge borgernes penge mere sikkert og fornuftigt i Kommune Qeqertalik kan lykkedes ved at ligge planer i stedet for at spare – vi er åben for henvendelser fra andre offentlige virksomheder, såfremt de skulle ønske sig at indhente inspiration omkring indførelse af arbejdsmetoder, der giver færre økonomiske udgifter i det offentlige virksomheder.

 I 2018 indordner vi os stadigvæk til reorganiseringen af en kommune i Grønland, der blev indført i Kommune Qeqertalik og som er aldrig prøvet, men reorganiseringen har til formål at implementere borgerne og bedre borgerservice. Og der er tre sagsområdet:

 Inoqarfik. Denne skal danne gode rammer for byer og bygder til videreudvikling for erhvervsdrivende og arbejdsstyrken, der har til opgave at dække borgernes behov. Sagsområdet INUIT, der står parat til at yde det bedste borgerservice for borgere fra spædbarnsalder til alderspensionister i vores kommune.

Sagsområdet TIMI TARNILU skal sikre styrkelse af fysisk og psykiske rammer for borgerne, og ikke mindst for børn og unge og skal dermed give sunde pædagogiske rammer i opvæksten.

Vi er allerede nu begyndt at modtage tilkendegivelser fra borgerne om, at de har fået bedre borgerservice i år. Vi er dog i opstartsfasen endnu.

Borgerne i Kommune Qeqertalik har flere forhold som de kan glæde sig til i det nye år; fritidsområdet er for første gang fuld i gang med at udarbejde planer for fritidsaktiviteter for at sikre løbende aktiviteter, anlægsplaner vil blive udarbejdet i det nye år, vi er gået i gang med at udarbejde massive forbedringer på socialområdets i borgerservice i Kommune Qeqertalik.

Når jeg nu har sagt det, vil jeg sige at vi ikke alene kan løfte de mange opgaver. Under vores afklaringsarbejde i løbet af året konstaterede vi, at børn og unge er begyndt at sniffe, alkohol, euforiserende stoffer og ryge i alt for tidlig alder og har mulighed for anskaffe dem meget let. Vi bør nedbringe disse tendenser betydeligt i de næstkommende år. Vi rækker vore hænder ud til mor, far og bedsteforældre i Kommune Qeqertalik for samarbejde omkring vores børn og unge mennesker.

Der er blevet afsat nok midler til anlægsområdet i dette år, og der er til næste år blevet afsat flere midler. Vi skal som den første kommune her i landet selv bygge en kommunal skole i Kangaatsiaq, som ønskes at få bygget snarest - Kommunen kan alene ikke lave alle disse opgaver, derfor rækker vi hånden ud til samtlige private erhvervsdrivende og kommende iværksættere samt arbejdsstyrken i Kommune Qeqertalik, for at kunne realisere de fleste anlægsopgaver. Vi har brug for alle hænder og rækker derfor vore hænder til alle de personer, der ønsker at deltage og byder dem velkommen til vores kommune.

Samarbejdet bør give resultater, vore samarbejdspartnere er ikke kun i vores kommune, Selvstyret bør udvise større vilje til samarbejde, hvis vi skal forbedre vores borgerservice i hverdagen.

Den massive administration forhaler opgaver, der kunne være startet og udfærdiget på tidligere tidspunkt, og vi har dog brug for flere uddannelsessteder, der uddeler tilfredsstillende antal uddannede personer. I stedet for at komme med undskyldninger, bør der være flere uddannede personer, fordi vi har i vores kommune flere borgere, der har arbejdsevner.

Der er indført forskellige tiltag for at forbedre folkeskoleelevers karakterblad i Kommune Qeqertalik.

 Vi har allerede flere folkeskolelærere, der allerede har en Master- og kandidatuddannelser. Vi er nu gået i gang med at udarbejde plan for at bruge deres kompetencer, for at kunne bruge dem mere fornuftigt. Vi har brug for at sprede deres viden og ny bragte viden til elever, lærere og skoler. Der arbejdes pt. på at ansætte dem i en såkaldt skoleudvikler.

Vi deltager også pt. i et landsdækkende fællesprojekt, der skal løfte folkeskoler i de fem kommuner i Grønland. Dette har medført at vi er begyndt at undersøge uendelig tekniske muligheder, der kan bruges i forbindelse med undervisningen.

Derfor har vi igangsat flere forbedringsarbejder for lærere og brugere for at kunne nå vore målsætninger. Vi skal realisere tanken om at løfte i fællesskab ved at arbejde positivt og det er ligeledes vigtigt at tilpasse os til alverdens teknologiske muligheder og tage deres positive sider til vores kommune for at give udviklende fordele til at udarbejde retningslinjer arbejdsmetoder og undervisninger.

Vi er gået i gang med at undersøge og forberede forskellige muligheder for brugen af Ipads i forbindelse med undervisningen samt forskellige kontaktmuligheder for vores omverden, derfor har vi også store forventninger.

I den forbindelse blev det også undersøgt om man kan indføre udveksling af undervisende lærere i folkeskolen for at bruge deres potentialer bedst muligt og der blev ligeledes undersøgt om der er muligheder for eventuelt kan indførelse af undervisning ved brug af teknologiske udstyr. Vi ved jo, at vi har masser af ressourcestærke lærere, der bare venter på muligheder og vejledninger til at kunne tage disse muligheder. Og vi handler på denne og der vil derfor i den nærmeste fremtid komme det første tegn på vor handling. Derfor er det en af vores opgave at sprede budskabet videre.

Folkeskoler, uddannelsessteder, organiseringen af samfundet samt debat om forhøjelse af karakterblad fra uddannelsesstederne er central punkt i vores igangværende dannelse og sikring af rammer indenfor dette område. Et godt samarbejde og vilje til at give fællesløft er grunden i dette arbejde.

Vi vil kunne mærke, at der er plads til alle i Kommune Qeqertalik og at vi har noget at give til alle og disse vil ske gennem sammenhold og gensidig respekt. Fællesskab, ligeværdighed og psykologiske ressourcer vil kunne føles af alle.

Vi har brug for ressourcestærke unge i vores borgerservice, og vi ser denne som fordel i hele Kommune Qeqertalik.

Vi vil være medansvarlig for at føle af at der er plads til os alle, og at der er brug for os alle, samt at give en følelse af at der er rettigheder til de enkelte borgere (i vores kommune).

Netop i disse dage er vi gået i gang med at afdække levevilkår for vor ældre borgere og personer med handicap og arbejdet skal sikre forbedring af deres levevilkår - vi skal udvise respekt for vore ældre borgere uanset hvor vi end er.

 Tak for tættere samarbejde vi har haft med andre kommuner i det forgangne år, vi kan kun via samarbejde løfte vore udfordringer og dette gælder også indenfor i vores kommune.

Vi støtter anlægsplaner af lufthavne på kysten, fordi de vil være til gavn for vort land. Men der er flere områder, som vi skal udvise forsigtighed i. Manglende lufthavnsbyggeri i Kommune Qeqertalik giver os udfordringer til at udvikle kommunen, vi er meget glade for vores voksende befolkningstal i vores kommune, hvis vores vækst ikke skal stoppe, har vi brug for danne samarbejde med Selvstyret, RAL, TELE Greenland, Royal Greenland, Polar Seafood og mange andre virksomheder til at koordinere udviklingen. Vi kan betydeligt udvikle os i de næstkommende år hvis vi allesammen arbejder ihærdigt i stedet for at forfalde.

 Jeg vil på vegne af samtlige borgere i Kommune Qeqertalik sige glædelig jul og lykønske os alle med et godt lykkebringende år i det nye år.

 

Borgmester Ane Hansen, Kommune Qeqertalik