airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

"Børnene`s år"

Pressemeddelelse fra Borgmester Ane Hansen, Kommune Qeqertalik
10. januar 2019Et ”Børnenes år” kræver finansiering og handling

Som borgmester blev jeg virkelig glad for at høre Formanden for Naalakkersuisuts udmelding om, at 2019 atter skal være ”Børnenes år”. Med denne udmelding burde man kræve, at der følger midler og handling med. For i kommunerne sidder vi fortsat med store og svære udfordringer på socialområdet, og særligt i forhold til sagsbehandling i børnesager.

I de seneste år har der været et tiltrængt fokus på kommunernes indsatser på socialområdet. Det er jeg glad for. Men som borgmester for den ene af landets nyeste kommuner ved jeg også, at vi har lang vej endnu.

For at ”Børnenes år” ikke blot er ord, men reel handling mener jeg derfor, at Naalakkersuisut må tage imod den udstrakte hånd fra os i kommunerne, og sætte yderligere gang i samarbejdet.

 

Samarbejde om at nedbringe sagstal

Vi har fra Kommune Qeqertalik med glæde været med til at forberede en mulig samarbejdsaftale med den tidligere Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender. Samarbejdet skulle handle om, at sikre en bedre og mere smidig sagsbehandling i børnesager. Vi afventer en melding fra det nye Naalakkersuisut, om man vi gå videre med dette samarbejde.

Som alle ved sidder sagsbehandlerne i hele landet med alt for mange sager, og vi er nødt til at gå nye veje for at få sagsbehandlernes sagsbunker ned.

Vi stiller os gerne til rådighed, faktisk vil vores nye administrationsstruktur være et godt grundlag for en forsøgsperiode, hvor vi i fællesskab målrettet skaber resultater. Derfor vil jeg opfordre den nye Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender til, at vi gør samarbejdsaftalen færdig, og får sat gang i en reel nedbringelse af sagstallene.

 

 Tværfaglighed kræver fodarbejde

Jeg er også glad for, at der for eksempel nu er godt gang i MANU projektet, som endelig er blevet tværfagligt funderet og er for alle børn og forældre. Vi er klar i Kommune Qeqertalik til at gå videre med denne måde at arbejde på.

Min store bekymring ligger hos de vordende forældre, som er socialt udsatte. Der er brug for en langt større koordination, som også inddrager arbejdsmarkedsområdet og uddannelsesområdet i langt højere grad. For at få nedbrudt kassetænkningen skal hele selvstyresystemet omtænkes, og ikke mindst kommunerne inddrages i langt højere grad.

 

Kommunerne skal med i handlingsplan

Heldigvis har Inatsisartut for nyligt vedtaget, at der Naalakkersuisut skal udarbejde en national handlingsplan for børn og unge. Her vil vi fra Kommune Qeqertalik kræve, at kommunerne inddrages fuldt ud i dette arbejde, for vi kommer ikke langt, hvis der blot laves en fin plan til intern brug i selvstyret. Samtidig er det dog bekymrende, at Inatsisartut i finansloven for 2019 har vedtaget store besparelser på for eksempel socialområdet. Vi håber, at dette ikke kommer til at gå ud over indsatserne for børn og unge.

Jeg ser frem til at drøfte dette videre med Naalakkersuisut og de andre borgmestre ved næstkommende Politisk Koordinationsgruppemøde, hvor jeg forventer, at Naalakkersuisut fremlægger deres plan for udarbejdelse af den nationale handlingsplan for børn og unge.

 

Vi står i hvert fald klar fra Kommune Qeqertalik.

 

Ane Hansen

Borgmester, Kommune Qeqertalik