airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansatte på alderdomshjemmet i Aasiaat og hjemmehjælpere har været på kursus om demens.

I Kommune Qeqertalik er der i alt 35 demensramste persorner, og der er 16 demensramte i pleje i Aasiaat.
8. maj 2019

Kurserne var delt i to grupper, og gennemført i uge 17 og 18. Kursusdeltagerne fik mange værktøjer til brug i deres daglige servicefunktioner.

Viden og metoder funderet i demens, som i dag igen er blevet opdateret, og derved har de fået, hvad de præcis havde brug for.

 

Kursusinstruktør var sygeplejerske Rosemarie Elsner, der i mange år har været leder på alderdomshjem i Grønland, og som har arbejdet meget med demens.


På kurset  er der meget fokus på den demensramtes eller den ældres behov.


Den demensramtes tankesæt og måde at forstå ting på forandres efter at være blevet ramt af sygdommen. Med udgangspunkt i den demensramtes eller den ældres fase var der på kurset fokus på pleje under hensyn til dennes selvbestemmelse og personlige rettigheder.

 

En demensramts hukommelse bliver svækket, de daglige færdigheder svækkes, og personen bliver forvirret. Derved påbegyndes plejen med den demensramte som udgangspunkt, selv når familien efterspørger bedre hjælp, når han/hun f.eks. er i en forvirret fase, så udføres plejen med udgangspunkt i den ramte person.

 

Det bliver ikke prioriteret at opfylde samfundets eller den demensramte families ønsker, men plejen udføres med fokus på den demensramte. For at forsvare den demensramte. På den måde bliver den demensramte får et sund ”ramme” i resten af sit liv og bliver plejet, uanset at han/hun er blevet forvirret på grund af sin demens.

 

På kurset lærte man blandt andet Tom Kidwood’s 5-blomstrede metode til brug ved demensramte personer. Der blev ligeledes undervist i respektfuld kommunikation, hvor der tages udgangspunkt i den demensramtes følelser og adfærd fra dag til dag.

 

Som konsekvens af kurset vil de ansatte gøre mere brug af deres viden fra kurset i deres daglige arbejde, hvor der arbejdes på bedre implementering af viden og erfaring. Som en opfølgning på dette, arbejdes der på at få ansat faglært personale.Antallet af demente i Kommune Qeqertalik:

Aasiaat:                16
Kangaatsiaq:         4
Qasigiannguit:       9
Qeqertarsuaq:       6

Samlet:                 35 

”Den 25.april 2019

Der blev afholdt et offentligt informationsmøde, og aftenen foregik meget dejligt, og der var mødt lidt mere end 30 deltagere op.” - Det siger forstander på alderdomshjemmet i Aasiaat, DIKP/Alderdoms-og Plejehjemmet/Hjemmehjælp.


Efter kurset påbegyndtes møder for familiemedlemmer med demensramte, og hensigten er at familier ”ved deres tab” skal gives de informationer, som de har brug for.

 

Af: Henriette Johansen, DIKP/ Alderdoms-og Plejehjemmet/Hjemmehjlæp.
 Daana R. Geisler. Kommunikationsmedarbejder i Kommune Qeqertalik
.