airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

UDBUDSSKRIVELSE

Dato: 24.05.2019
Kommune Qeqertalik  udbyder hermed nedenstående arbejde i offentlig licitation.
14. maj 2019

UDBUDSSKRIVELSE

Revideret dato:.24.05.2019

Kommune Qeqertalik udbyder hermed nedenstående arbejde i offentlig licitation.

 

Opgaven omfatter: Etablering af bådværksted i Qasigiannguit.

 

Arbejderne udbydes i hovedentreprise med følgende opdeling:

 

1. Jordarbejder                            6. Gulvbelægningsarbejder

2. Betonarbejder                         7. Malerarbejder

3. Tømrer- snedker arbejder      8. VVS-arbejder

4. Snedker arbejder                    9. El-arbejder

5. Smedearbejder

 

Tilbuddet skal afgives på grundlag af udbudsmaterialet, som omfatter følgende:

 

1. SB, dateret 26.10.2018 for: Etablering af bådværksted i Qasigiannguit.

2. SA, dateret 26.10.2018 for: Etablering af bådværksted i Qasigiannguit.

3. Tilbudsblade med fordelingslister.

4. Tegninger dateret 26.10.2018.

5. Evt. rettelsesskrivelser.

 

Tildelings kriterier

 

Arbejdet vil blivet tildelt efter kriteriet laveste pris

Se nærmere i SB for arbejdet

 

Udbudsmaterialet kan bestilles på jkr@mas anti.gl.

 

Tilbudsgiver skal registrere sig hos Masanti så meddelelse om evt. rettelser kan

fremsendes til tilbudsgiver

 

Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes skriftligt eller med mail til Masanti A/S, Ilulissat,

jkr@masanti.gl.

 

Spørgsmål modtaget senere end den 04.06.2019 kan ikke forventes besvaret inden

licitationen.

 

Licitation afholdes d. 11.06.2019 kl. 10:00 hos:

 

Masanti A/S

Suulunnguup Aqq. 21B

3950 Aasiaat

 

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

 

På bygherrens vegne

Masanti A/S