airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

"Lad os løfte sammen" med disse budskab afsluttede Medlemmer i Kommunalbestyrelsen og Bygdebestyrelser i Kommune Qeqertalik deres budget seminar i Qasigiannguit.

Borgmeste Ane Hansen´s pressemeddelelse
25. juni 2019

Vi bør passe bedre på vore børn og sikre deres levevilkår, derfor bør vil alle se dette som vores ansvar og samarbejde omkring det, vi accepterer ikke omsorgssvigt og seksuel misbrug af børn, derfor skal vi alle arbejde for at stoppe disse helt.”- med disse ord opfordrer medlemmer i kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelser i Kommune Qeqertalik under afholdelse af deres budgetseminar i Qasigiannguit.

 

Seminaret blev afviklet i dagene 24 og 25 juni 2019 i Qasigiannguit.

 

Et af målsætningerne er at udvikle Kommune Qeqertalik med fremadrettet og koordineret planlægning.

 

 “Vi vil udvikle byer og bygder ved at tage udgangspunkt i deres udviklingsmuligheder, vi vil harmonisere forskelligheder i borgernes levevilkår ved at forbedre vor daglig drift, og vi vil ikke mindst videreudvikle vores organisation for at forny og smidiggøre denne og det vil vi gøre ved at være åben for at lade resten af landet inspirere sig af vores organisation til gavn for vores kommune”. siger Borgmester Ane Hansen

 

Der er brug for samtlige ressourcer i erhvervsudvikling i Kommune Qeqertalik. Der blev dannet meninger omkring netop afsluttet analyse af levevilkår for børn og ældre under seminaret.

 

 

Undersøgelser i folkeskolen viser at børn er begyndt alt for tidligt at bruge euforiserende stoffer. Kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne henvender sig hermed til befolkningen med henblik på at højne børnenes evner og karakterer igennem nedbringelse af tobak-, alkohol- og stofmisbrug.

 

Seksuel misbrug af børn i Grønland i disse år er også et problem i vores kommune. Kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne har brug for at løfte opgaven i tæt samarbejde med borgerne.

 Vi har brug for flere personer, der beskytter børn samt plejefamilier, der kan modtage midlertidig anbragte børn. Hvis vi ønsker at have fysisk og psykiske raske borgere, bør vi starte med vore børn.”- siger Borgmester Ane Hansen, Kommune Qeqertalik.