airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

De første hold elever i Kommune Qeqertalik har fået udleveret Ipads.

6. juni 2019
 

Mandag den 3. Juni 2019 havde elever i 7. Klasse, Gammeqarfik Aasiaat en særlig oplevelse, da de er blivet valgt til at være de første der afprøver Ipads i Kommune Qeqertalik . Skolens inspektør Ajaaja Andersen Rosing, Viceskoleinspektør Samuel Kleemann Ipad-Mentor Aajaaraq Geisler, Ipad Vejleder Rasmus Larsen, IT-supporter Nick Petersen samt Borgmester i Kommune Qeqertalik Ane Hansen, bestyrelsesmedlem i Kivitsisa, fagkoordinator for skoler, fritid og kultur Hector Lennert Sørensen og næstformand for skolebestyrelsen i Gammeqarfik Nanna Sandgreen deltog ved den højtidelige uddeling af Ipads’ene.

Uddelingen af ipads skete ved at man kaldte de enkelte elever op ved navns nævnelse. Borgmester i Kommune Qeqertalik Ane Hansen stod for overrækkelsen. 

Et løft af folkeskolen i Grønland

KIVITSISA er et  “lad os løfte” projekt, der er et samarbejdsorgan for alle kommuner i Grønland. Avannaata Kommunia, Kommune Qeqertalik, Qeqqata Kommunia, Kommune Kujalleq samt Kommuneqarfik Sermersooq.

Målsætningen er at man via samarbejde har et fælles mål at løfte folkeskolen i en fælles retning.

Projektet er udviklet og udformet i samarbejde med Institut for Læring og Uddannelsesstyrelsen.

Udviklingsforløbene er planlagt til at skal ske over flere runder og implementeringen sker løbende over flere perioder. Dette med udgangspunkt i at der er forskelle i udviklingen på områderne for borgere, medarbejdere, folkeskoleelever og ikke mindst på kommunikationsmedierne i de forskellige kommuner.

Desuagtet er der et stort opbakning og samarbejde mellem alle kommunerne. Dette da man allerede ved udviklingen af projektet lagde vægt på at man, når man møder udfordringer skal bakke hinanden op , hvilket også praktiseres.

Man har lagt mærke til at tendensen for forståelsen af projektet er at, det er et Ipad Projekt, dette til trods er der heri et stor opgave i: Kompentenceudvikling af lærere, dette med henblik på formålet om at elever skal kunne lære at læse.

Ikiortit i skolerne som har en særlig opgave i at støtte op omkring det pædagogiske arbejde og omkring undervisningen, og som kan give didaktisk hjælp og støtte, har samtidig et stort samarbejde omkring hvordan de tekniske redskaber kan benyttes.

 

Ipads skal benyttes i undervisningen

Eleverne vil som en del af deres læringsforløb, ved hjælp af lyde, billeder, levende billeder (film), tekster samt ved at hente forskellige materialer i internettet, få mulighed for at sætte oplysningerne i sammenhæng og kan udveksle med andre om det, de har lært i forløbet.

Samtidig  vil eleverne få mulighed for et kommunikationsfelt ud til resten af omverdenen.

Således vil lærerne ligeledes kunne udvikle sig i retning af, og få inspiration til at tænke undervisningen i nye baner.

Eleverne i Kommune Qeqertalik vil i løbet af i år og det næstkommende år løbende få udleveret Ipads.

Omkostningerne på 150 mio. kr. til udlevering af Ipads dækkes af alle kommunerne i fællesskab.

De fonde, som har givet et tilskud på 50 mio. kr. er:

Villum Fonden

Hempel Fonden

Mærsk

OAK Foundation