airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Regnskab for året 2018, Kommune Qeqertalik.

27. juni 2019

Kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik har d. 25. juni 2019 godkendt kommunens regnskab for året 2018.

 

Regnskabet for året 2018 viser et resultat på 48,4 mio. kr. samt en likviditet ved udgangen af året på 59,3 mio. kr. 

 

Det positive resultat er opstået som følge af flere forhold. Et af disse forhold er at en del anlægsopgaver ikke blev gennemført i året. Beløbet her udgør alene 26 mio. kr.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at de anlægsmidler som ikke vil blive disponeret i året skulle overføres til efterfølgende budgetår. De 26 mio. kr. på anlægsområdet som ikke er blevet gennemført i året 2018, vil derfor ved en tillægsbevilling i år blive indarbejdet i budgettet for året 2019.

 

Ses der således bort fra disse udgør resultatet 22, 4 mio. kr. hvilket kommunalbestyrelsen finder tilfredsstillende.

 

Opdelingen og efterfølgende opstart af en ny kommune har medført at der på nogle områder, naturligvis, har skulle bruges flere ressourcer. Dels er der brugt en del ressourcer på at få lukket/afsluttet og opdelt den gamle kommune ”Qaasuitsup Kommunea”, hvor flere medarbejdere har skulle flyttes og efterfølgende indgå i nye afdelinger, dels er der brugt megen tid på at få medarbejderne omstillet til at arbejde i den nye organisationsform, endeligt er der brugt mange ressourcer på at få rekrutteret de rette medarbejdere til den nye organisation.

 

På trods af dette forhold har kommunen formået at holde udgifterne nede ved at have fokus på omkostningerne. Nogle af de lavere omkostninger skyldes at en del stillinger ikke har været besat, men omvendt har kommunen med dens fokus på sygefravær sikret sig at servicen til borgerne er fastholdt og eller øget.

 

Kommunen har i året fået god hjælp fra blandt andet Kommuneqarfik Sermersooq, som har stillet ekspertise til rådighed på flere områder, hvilket har været meget positivt.

 

Som borgmester er jeg meget tilfreds med medarbejdernes og ledernes indsats i kommunens byer og bygder, der alle har bidraget meget positivt til det flotte resultat. De ansatte har udvist stor forandringsvillighed og har været parate til at yde en ekstra indsats når dette har været påkrævet.

 

Der vil være fortsat være fokus på omkostningerne og måden kommunen brugere borgernes pengene på. 

 

Kommune Qeqertalik står over for store og spændende opgaver, og med årets resultatet er kommunen godt rustet til disse udfordringer.

 

 

 

Regnskabet er nu sendt til revision, hos kommunens revisor.

 

Aasiaat 27. juni 2019

 

Ane Hansen

 

Borgmester

 

Kommune Qeqertalik