airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Seminar for skoleledere i Kommune Qeqertalik med henblik på tættere samarbejde.

Seminaret blev afholdt i Piukkunnassarfik Aasiaat dagene 11.-12. juni 2019.
3. juli 2019

For første gang mødes skoleledere, skoleinspektører og viceskoleinspektører. Seminarets formål er bedre kendskab til hinanden, debat omkring de fælles opgaver og værdier, samt hvordan byer og bygder kan samarbejde også med henblik på hvordan man fremover kan bedre udnytte deres lokale kompetencer.

Samtidig drøftede man Kommune Qeqertalik´s organisation og kom med kommentarer hvordan de grundlæggende muligheder for videreudvikling og nye retningslinier kan formes. Deltagerne har bemærket at der er forskellige meninger og viden og begrænsninger for området, derfor blev man enige om at det er vigtigt at kommunikationen skal være velfungerende i fremover.

Et af emnerne har været hvordan man vil tilpasse og præcisere formålet med folkeskolen samt ligestillet tilpasning i alle beboede områder, og det er med henblik på at alle krav til formålet med folkeskolen skal tilpasses til alle skolens ansatte.


I Kommune Qeqertalik vil man bruge viden fra videreuddannede lærere.

I forhold til videreuddannelser såsom akademisk diplomuddannelse, master og kandidatuddannelser blev man enige om at man burde udnytte disse bedre. Den viden som videreuddannede eller som har taget kurser skal udnyttes bedre blev man enige om. Samtidig skal også den viden som de har opnået i deres videreuddannelser skal fremover synliggøres i folkeskolerne.

I forbindelse med drøftede man også at etablere i de enkelte skoler: ”Atuarfinnik inerisaasunik” (skoleudviklere), at byskolerne skal tilbyde folk der kan videreudvikle området og at man ansætte folk der skal beskæftige med bygderne.

Muligheder for afprøve og forbedre indenfor undervisning skal fremover ske via Skype. Bl.a. blev der bestemt at man prøver og tester med udelukkende engelsktalende lærere. Det kan ske i samarbejde med engelsklærere i byerne. 

I forhold til organisationen i folkeskolen, drøftede man også de ansattes kompetencer til personlige forhold og om hvordan man fremover synliggører disse i deres ledelse. Samtidig drøftede man også de forskellige behov for kurser i folkeskolen, således at man opnår de grundlæggende og de behov som skolerne har for fremtidens kurser.

Debatten handlede også om samarbejdet med IMAK og de ting man skal være opmærksom i daglidagen. Der blev henvist til at lederhåndbogen gennemgås engang imellem, fordi der står de forskellige strategier og lovgivning på området. Samtalerne handlede også omkring de forskellige formål i den nærmeste fremtid og ud i fremtiden.

Man blev også enige om at fremtidige seminarer afholdes igennem sky. Under eventuelt blev der bl.a drøftet undervisning i skolerne i bestemte tidsrum. Det blev aftalt at forholdene med indgåede aftaler med folk der har handleplaner skal først ordnes før man begynder at undervise elever fra andre steder.

Til sidst vurderede alle deltagere at de har fået ud af seminaret samt deres kendskab til hinanden blev udvidet.


Hector Lennert Sørensen,

Koordinator for skoler og kultur.