airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Påmindelse: Ifølge Selvstyrets bekendtgørelse fangst af sildepiskere stopper D. 30 august 2019 Kl. 24:00 i Kommune Qeqertalik.

29. august 2019

Genfordeling af sildepiskere for fælles jagt sker den 1. september 2019. 

Ifølge nedennævnte bekendtgørelse skal fangst af sildepiskere stoppe den 30. august 2019
kl.: 24:00. Efter genfordelingen gives der meddelelse herom.

 

 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler.

Genfordeling af kvoter

  § 9.   Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug genfordeler efter høring af KNAPK og kommunerne en eventuel resterende kvote på sildepiskere, finhvaler, grønlandshvaler og pukkelhvaler. Genfordeling for sildepiskere, finhvaler og pukkelhvaler skal påbegyndes senest den 1. september i hvert kalenderår. Fangst er forbudt fra dagen før genfordelingsdagen og kan først genoptages, når kommunalbestyrelsen efter høring af de lokale fisker- og fangerforeninger har foretaget og offentliggjort en ny fordeling.

 

 

Inoqarfik, Kommune Qeqertalik.