airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hensigterklæring om kulturhus i Aasiaat, Kommune Qeqertalik blev underskrivet.

5. september 2019

Borgmester Ane Hansen og næstformand for foreningen Qagsse i Aasiaat, Ane Petrussen underskrev hensigtserklæringen ved en ceremoni i byrådsalen i Kommune Qeqertalik.

Aqqaluk Lynge og Teit Jørgensen vil blandt andet deltage i det videre arbejdsforløb.

Tanken om at oprette et kulturhus i Aasiaat har været op at vende på tidligere tidspunkt og er blevet behandlet i kommunalbestyrelsen foranlediget af medlem for kommunalbestyrelsen Peter Olsen, og nu bliver hensigtserklæringen underskrevet efter at have gennemgået forskellige arbejdsprocesser.

Det er visionen at kulturhuset i Kommune Qeqertalik skal ligge i området ved forsamlingshuset i Aasiaat, men visionen er ikke nået til det punkt, at man er afklaret med sikkerhed, hvordan huset vil blive bygget.

Nu bliver hensigtserklæringen underskrevet mellem kommunen og forsamlingshuset, derefter vil dette give mulighed for at komme videre i det næste forløb.

Mange spørgsmål vil nu blive undersøgt, hvordan vil huset komme til at se ud? Hvilken finansieringsmodel vil blive anvendt? Hvilke behov har borgerne? Og lignende

Aqqaluk Lynge og Teit Jørgensen er allerede begyndt at finde svar på disse spørgsmål. De har i samarbejde med Kommune Qeqertalik udgivet pjece om Per Kirkegaards malerier, der hænger på væggen i forsamlingshuset, og pjecen vil blive brugt som lokkemad under fundraising. De har også allerede ansøgt om fondsmidler, for at finansiere konservering malerierne.

Den tidligere direktør i kulturhuset Katuaq i Nuuk og kulturhuset Taseralik i Sisimiut, Juaaka Lyberth, deltog også ved ceremonien, og fremlagde sine erfaringer samt forskellige opmærksomhedskrævende forhold under oprettelse af et kulturhus.

       ”Jeg er glad for underskrivelsen, nu kan man komme videre til det næste skridt. Nu har vi fået afklaret hvilke forhold vi skal være opmærksomme på fra kommunens side og hvilke tanker vi kan gøre os. Derfor vil vi arbejde sammen til at tage det næste skridt. ”- siger Borgmester Ane Hansen.