airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunaldirektør i Kommune Qeqertalik           Hans Peter Poulsen har opsagt sin stilling.

11. oktober 2019

 Hans Peter Poulsen har meddelt at han fratræder sin stilling som kommunaldirektør i Kommune Qeqertalik. Hans Peter har besat stillingen siden kommunens etablering pr. 1. januar 2018 og var i perioden op til kommunes etablering hovedarkitekten bag kommunens nye organisering.


”Vi er meget glade for at vi i opstartsfasen af den nye Kommune Qeqertalik, har haft en god direktør, som har sat rammerne for en hel ny organisationsform, og vi ved det vil være svært at finde den kommende afløser.  Omvendt vil vi gerne respektere Hans Peters beslutning som vi er sikker på, er truffet efter gode og grundige overvejelser.”- udtaler Borgmester Ane Hansen, Kommune Qeqertalik.


Hans Peter vil i den nærmest tid arbejde på at få overdraget forskellige opgaver og senest ved udgangen af oktober have sin sidste arbejdsdag i kommunen.

Ane Hansen

Borgmester, Kommune Qeqertalik.