airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Grønlands Naturinstitut burde viderebringe deres viden ude til hele kysten.

I dag er det Fisker- og fangernes dag, og i denne
forbindelse lykønsker Kommune Qeqertalik fiskere og fangere, og kommer samtidig
med et ønske.
15. november 2019

Kommune Qeqertalik ønsker fiskere og fangere stort tillykke med deres dag!

Tæt samarbejde er meget vigtigt for Kommune Qeqertalik, og vi ønsker, at vi fremover kan fortsætte vores gode samarbejde.

 

Hvert år hører vi om, at der er løbende undersøgelser samt forskning inden for fiskeri og fangst. Naturtinstituttets velbegrundede resultater, samt anbefalinger på kvoter, bliver forelagt lokale fiskeri- og fangerforeninger i Nuuk og til forbundet, samt til inkluderede forvaltninger og andre interesserede i Nuuk.

De der deltager i disse fremlæggelser, har altid mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer, til det der bliver fremført.

Denne mulighed har andre forvaltninger samt lokale fisker- og fangerforeninger, uden for Nuuk, ikke.

 

Det er selvfølgelig glædeligt, at hovedstaden har denne mulighed. Men, man skal også huske, at andre bygder og byer benytter sig af Naturinstituttet, og at disse steder burde også have mulighed, til at høre om disse forskningsresultater samt anbefalingerne direkte.

 

Derfor benytter vi denne dag, fiskernes og fangernes dag, til at komme med en bøn til ledende politikere, om at bede Naturinstituttet til også at prioritere at komme til alle kommuner, og fremføre deres forskningsresultater samt anbefalinger.

 

Kommune Qeqertalik har planer om at invitere Naturinstituttet til kommunen.

 

Med venlig hilsen:

Bormester Ane Hansen, Kommune Qeqertalik.

Hans Aronsen, Formand for udvalget Inoqarfik


Borgmester Ane Hansen, Kommune Qeqertalik.

Borgmester Ane Hansen sammen med Hans Aronsen Formand for udvalget Inoqarfik i fiskefabrikken i Attu.