airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Qeqertalik deltager da Rådgivende Gruppe for Inuit Uddannelse blev stiftet. 

Kommunalbestyrelsesmedlem, formand for udvalget INUIT Naja Kristensen (Atassut) deltager.
1. november 2019

ICC skriver pressemeddelse:
29. oktober var Nuuk rammen om et møde med deltagelse fra kommunernes uddanelsesudvalg og deres sekretariater, lærernes organisation IMAK samt ICC. Mødet mundede ud i stiftelse af en Rådgivende Gruppe, som skal beskæftige sig med uddannelse blandt Inuit. Mødet blev organiseret af ICC Grønland.

Mødedeltagerne var bl.a. repræsentanter fra kommunernes uddannelsesudvalg og sekretariater, IMAK’s formand Birthe Møller Therkildsen og repræsentanter fra ICC.

Formålet med mødet er at studere, vurdere og finde muligheder for at implimentere slutdokumentet fra ICC´s store Inuit Uddannelseskonference i 2018 i Nuuk, hvor alle Inuit regioner i Canada, Alaska og Tjukotka deltog.

De vigtige emner som blev drøftet under mødet er vigtigheden af at fremme undervisning med udgangspunkt i Inuit´s kultur og historie og deres værdier, synliggørelse af positive resultater og udfordringer, brug af ældres erfaringer i undersvisning samt udvekslingsarrangementer mellem lærere og elever og ikke mindst udveksling af hinandens mål, midler og metoder.

Formand for Rådet blev IMAK´s formand Birthe Møller Therkildsen, Næstformand Kattie Egede Motzfeldt, Skoleinspektør i Nuussuup Atuarfia i Nuuk samt én reræsentant fra alle kommuner. ICC Grønland skal fungere som sekretariat.


Saamerlermiit/Fravenste: Janne Kleist Lyberth Kommuneqarfik Sermersooq (SiunnersuisoqatigiinniIlaasortaq/Medlem i Rådet), Mari S. Abelsen Kommune Kujalleq (SiunnersuisoqatigiinniIlaasortaagallartoq/Midlertidig medlem i Rådet), Naja Kristensen KommuneQeqertalik (Siunnersuisoqatigiinni Ilaasortaagallartoq/Foreløbigt medlem iRådet), Aka Grønvold Avannaata Kommunia (Siunnersuisoqatigiinni Ilaasortaq/Medlemi Rådet), Anna Heilmann  Qeqqata Kommunia(Siunnersuisoqatigiinni ilaasortaq/Medlem i Rådet), Birthe Therkildsen IMAK(Siunnersuisoqatigiinni Siulittaasoq/Rådets formand),  Hjalmar Dahl ICC Kalaallit Nunaannisiulittaasoq/Formand for ICC Grønland, Harald Bianco, Kommuneqarfik Sermersooq,Uju Petersen Kommuneqarfik Sermersooq, Evelyn Frederiksen  Qeqqata Kommunia, Thiiooq KnudsenKommuneqarfik Sermersooq, Jens Kristian Therkelsen Avannaata Kommunia.