airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nakuusa.- Kommune Qeqertalik deltog første gang i Børnerådets konference.

Da Børnerådet "Meeqqat Isummersorfiat" holdt en konference i Kangerlussuaq deltog fem unge fra Kommune Qeqertalik, de kom fra Qeqertarsuaq, Aasiaat, Kangaatsiaq og Qasigiannguit.
12. november 2019


Da konferencedeltagerne fra Kommunen Qeqertalik samledes i Aasiaat, brugte de tiden på at lære hinanden at kende,og diskuterede forskellige overskrifter og forberedte sig til konferencen.  Og mens de var i Aasiaat, besøgte de kommunalbestyrelsen der holdt møde.

Konferencedeltagerne fra Kommunen Qeqertalik fra venstre: Nuka Siegstad Johansen, Kimmernaq Zeeb, Kasper Brandt Thomassen, Edvard Sandgreen, Niels Otto Olsen. 
Der lyttes til Kommunalbestyrelses møde


Børnerådets konference der varede tre dage, blev holdt i Kangerlussuaq hvor børn og unge diskuterede Børnekonventionen, personlig udvikling, det at kunne fremlægge offentligt, og de i konferencen overskrift:
”Der bør afholdes flere aktiviteter for familien for at give god opvækst for børn."  hvor de diskuterede overskriften og kom med løsningsforslag der skal afleveres til borgmestre og Naalakkersuisut den 20 november, hvor Børnekonventionen fylder 30 år. 


Billedet er fra børnerådet konference i Kangerlussuaq. NAKUUSA

Delegationen fra Kommune Qeqertalik havde valgt følgende overskrifter og emner op: "Hvordan kan forældre opnå at deres børn får et godt opvækst?" 

Her vil man arbejde for at man fra Børnerådet sammen med forskellige offentlige myndigheder sikre at forældre får flere værktøjer til opdragelse af børn.  Man vil igennem informationskampagner via plakater, borgermøder og oftere brug af radio og TV med følgende overskrifter:
"Hvorledes kan vi få forældre til at arbejde mere for at børn får et godt opvækst ?"  


"Det er helt normalt at forældre ikke har en fornemmelse af hvad deres børn  laver, når de er væk fra morgen til eftermiddag."  Vi børn og lærere følger med i hvad der sker imellem børn, og hvordan man agerer overfor hinanden. Det er stadigvæk vigtigt at forældre ved hvad der sker i løbet af dagen, også selvom børn i forældres øjne siges "vores barn har det godt".  Børn og børn imellem får et sundere liv, hvis forældre ved mere om hvad deres børn laver om dagen.  Vi vil anbefale at man sammen med professionelle i forskellige myndigheder skaber informationskampagner igennem medierne og facebook via musikvideoer, da et godt børneliv vil kunne opnås igennem disse." 

Edvard Sandgreen                          Illoqarfigisaq: Qasigiannguit                      Ukiut: 14

"Det var rigtig godt at deltage i Kangerlussuaq. Vi havde nogle instruktører med. Der var teamledere og vi havde teamledere fra hver kommune. Vi lærte hinanden at kende, hvordan man forholder sig til hinanden person til person, vi lærte at fremlægge offentligt og vi fik nye venner. Det var rigtig godt at lære at fremlægge til politikere og offentligheden."


Edvard er med i Børnerådets delegation til Nordisk Børneråds topmøde.                                                         "Det er glædeligt og spændende at skulle fremlægge det vi diskuterer her i på vegne af kommunen og hele Grønland i nordisk regi" 
Forud for deltagelsen i Børnerådet var det svært for mig at fremlægge noget i skolen og nu har jeg lært at fremlægge mine tanker uden at være flov og genert. Det havde jeg ikke forestillet mig, at kunne det er rigtig godt.

At være mere højlydt mens vi øvede os, at øve det som vi skulle lære. Man kan ikke fortryde at at man har fulgt med i andres fremlæggelser og har deltaget..”


Kimmernaq Zeeb                                                                                            Hjemby: Qeqertarsuaq                                                                                  Alder: 13                                                                                                          Foto: NAKUUSA
NAKUUSAS HISTORIE KORT FORTALT:
NAKUUSA er et samarbejdsorgan der blev startet af Selvstyret og UNICEF Danmark januar  2011. Samarbejdsorganets formål er at styrke børns vilkår og rettigheder NAKUUSA er hovedsageligt finansieret igennem fonde.

Der er i kommunerne skabt kommunale samarbejdsorganer navngivet Nakuusaaqqat.  Ved siden af Nakuusaaqqat er der i samtlige kommuner etableret lokale Børneråd, der bliver kaldt for Børneråd.  Disse skal på vegne af andre børn og unge præsentere sig i deres hjemkommuner.